Xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải

Tại Kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ma Trương Thiêm đã trả lời nhiều nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về quản lý phương tiện quá khổ, quá tải, thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri trong tỉnh. Phóng viên Báo Bắc Kạn phỏng vấn đồng chí Ma Trương Thiêm về nội dung này.

Tại Kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ma Trương Thiêm đã trả lời nhiều nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về quản lý phương tiện quá khổ, quá tải, thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri trong tỉnh. Phóng viên Báo Bắc Kạn phỏng vấn đồng chí Ma Trương Thiêm về nội dung này.

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả quản lý phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Ma Trương Thiêm:

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ma Trương Thiêm.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ma Trương Thiêm.

Trong thời gian qua, công tác quản lý phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng chủ trương, kế hoạch của cấp trên. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức triển khai nhiều giải pháp nhằm kiềm chế việc chở quá tải trọng trên địa bàn tỉnh, như: Duy trì hoạt động của Trạm cân tải trọng Số 16 và các cân xách tay trên các tuyến; kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm tải trọng phương tiện, kích thước thùng hàng ngay tại nơi sản xuất, kho bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên ô tô; kiểm tra, xử lý những phương tiện vận tải vi phạm quy định theo Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/9/2014 của Bộ giao thông vận tải, trong các xe vi phạm về kích thước thành thùng đều được yêu cầu cắt bỏ thay đổi lại theo đúng quy chuẩn của xe mới được đăng kiểm; kiểm tra tại các doanh nghiệp, điểm mỏ, kho bãi theo nội dung ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận chuyển và bốc xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, chỉ cấp mới, cấp lại các loại phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện đủ điều kiện theo quy định…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với 38 doanh nghiệp, điểm mỏ, kho bãi về việc bốc xếp hàng hóa lên phương tiện giao thông vận tải đảm bảo không vượt trọng tải cho phép của phương tiện tham gia giao thông; Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động duy trì hoạt động 24/24 giờ và 7 ngày/tuần, đã cân kiểm tra 211 lượt phương tiện, nhắc nhở 05 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt 07 trường hợp chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, với số tiền là 12,5 triệu đồng; sử dụng cân điện tử xách tay kiểm trên các tuyến đường được giao quản lý, lập biên bản VPHC và ban hành quyết định xử 28 trường hợp phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, với số tiền gần 124 triệu đồng; thực hiện kiểm tra tại 06 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải và 02 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, phát hiện và lập biên bản VPHC và ban hành 13 quyết định xử phạt đối với 06 doanh nghiệp bốc xếp hàng hóa lên phương tiện và 02 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, với số tiền xử phạt 74 triệu đồng. Tổng số vi phạm trong công tác kiểm soát tải trọng xe 6 tháng đầu năm 2018 được Thanh tra giao thông phát hiện lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt VPHC là 48 trường hợp, với số tiền yêu cầu nộp phạt hơn 210 triệu đồng.

PV: Những hạn chế trong công tác quản lý, kiểm soát tải trọng phương tiện là gì?

Đồng chí Ma Trương Thiêm:

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác kiểm soát tải trọng trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức; UBND các huyện chưa chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch về kiểm tra các điểm đầu mối bốc xếp hàng hóa, các mỏ vật liệu, kiểm soát phương tiện quả tải trên địa bàn; vẫn còn tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn chưa được ngăn chặn triệt để, dẫn đến những phản ánh trong nhân dân; việc sử dụng cân điện tử xách tay của Ban ATGT các huyện chưa phát huy được hiệu quả, tỷ lệ cân kiểm tra thấp.

Nguyên nhân những tồn tại trên là do công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa được đồng bộ, quyết liệt, chưa phát huy được cả hệ thống chính trị vào cuộc; có lúc, có nơi coi việc kiểm soát phương tiện quá khổ, quả tải chỉ là của 2 lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông. Sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương chưa đúng mức, công tác giám sát, chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, các Ban ATGT huyện chưa được sâu sát. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện quá tải mỏng để kiểm tra xử lý. Hơn nữa lực lượng Thanh tra giao thông hiện nay vừa phải trực tại Trạm cân 24/24h, vừa phải thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc phân cấp thẩm quyền quản lý công tác kiểm soát tải trọng xe cũng khó khăn trong quá trình thực hiện, lực lượng Thanh tra Sở chỉ thực hiện được ở trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý, khi có sự việc xảy ra trên các tuyến đường không thuộc thẩm quyền phải có sự phối hợp mới thực hiện được. Hiện nay một số văn bản, chỉ đạo còn chồng chéo, chưa quy rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành trong công tác kiểm soát tải trọng xe.

Pv: Để khắc phục những tồn tại trên cần có các giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Ma Trương Thiêm: Để khắc phục những hạn chế trên, Sở đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện đồng bộ; không để tình trạng "nơi làm, nơi không". Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đề nghị Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn được giao quản lý; trang bị cân xách tay cho Ban ATGT các huyện còn thiếu, sử dụng hiệu quả cân xách tay được trang bị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị những giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ cụ thể, ngành Giao thông vận tải phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn trong thời gian tiếp theo./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hà Thanh – Việt Bắc

(thực hiện)

Xem thêm