Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 21/12, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp nghe các nhân sự ứng cử chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động gồm các ứng viên: Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; Phùng Đức Hậu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động.

Nhân sự báo cáo chương trình hành động.

Các ứng viên sẽ có 15 phút để báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng Tư vấn, sau đó trả lời câu hỏi do các thành viên Hội đồng Tư vấn đưa ra.

Ứng viên Phùng Đức Hậu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.

Ứng viên Phùng Đức Hậu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông báo cáo chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.

Từng thành viên Hội đồng Tư vấn sẽ chấm điểm độc lập, sau đó tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận. Đánh giá của Hội đồng Tư vấn là một trong những cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm