Xem xét nhân sự bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

BBK - Chiều 02/10, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp nghe các nhân sự ứng cử chức danh Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quán triệt một số nội dung trước khi các ứng viên báo cáo chương trình hành động.

Nhân sự ứng cử chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh gồm các đồng chí: Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng.

Ứng viên Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng.

Ứng viên Đào Minh Thuyết, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng.

Sau khi báo cáo chương trình hành động, ứng viên trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn. Những đánh giá, kết luận của Hội đồng Tư vấn sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm