Xem xét nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn và Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 26/9, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp nghe các nhân sự ứng cử chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn và Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn báo cáo chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chủ trì.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phổ biến quy định cho các ứng viên ứng cử chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phổ biến quy định cho các ứng viên ứng cử chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Nhân sự ứng cử chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn gồm: Bế Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Bắc Kạn; Chu Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn.

Ứng cử chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn gồm các ứng viên: Trần Doãn Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh; Lê Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục – Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Thương Huyền, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ứng viên Trần Doãn Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh báo cáo chương trình hành động.

Ứng viên Trần Doãn Quyên, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh báo cáo chương trình hành động.

Sau khi báo cáo chương trình hành động, ứng viên trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng Tư vấn. Những đánh giá, kết luận của Hội đồng Tư vấn sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ./.

Xem thêm