Xây dựng NTM tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Với những nỗ lực không ngừng, đến nay tỉnh Bắc Kạn đã có thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều xã đã và đang xây dựng NTM nâng cao. Chương trình xây dựng NTM đang từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chung vui cùng xã Nông Hạ (Chợ Mới) nhân dịp đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chung vui cùng xã Nông Hạ (Chợ Mới) nhân dịp đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Ông Trần Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn chia sẻ: “Thực hiện xây dựng NTM, xã đã đạt nhiều kết quả tích cực về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương, xã đạt tiêu chuẩn NTM. Có được những kết quả đó, là sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác định hướng, vận động quần chúng nhân dân với quan điểm xây dựng NTM chính là phục vụ người dân. Cộng đồng dân cư nông thôn vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, là đối tượng thụ hưởng khi xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết của Đảng, chương trình của Chính phủ rất đúng, trúng, đi vào lòng người, tạo nên sức mạnh to lớn, toàn diện”.

Đường giao thông nông thôn rộng mở, sạch đẹp.

Đường giao thông nông thôn rộng mở, sạch đẹp.

Tỷ lệ đường liên xã, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hơn 83%; đường thôn, liên thôn cứng hóa được hơn 54%; có 92 trường học đạt chuẩn quốc gia; 31 nhà văn hóa xã và 460 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn... Toàn tỉnh có 106 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 46 xã đạt tiêu chí về giao thông; 75 xã đạt tiêu chí điện; 75 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... Có được kết quả này, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, có sự đóng góp rất to lớn của Nhân dân. Sau hơn 10 năm triển khai, người dân trong tỉnh đã hiến hơn 479.600m2 đất; đóng góp bằng tiền mặt hơn 25 tỷ đồng; góp ngày công lao động và hiện vật hơn 215 tỷ đồng.

Tỉnh Bắc Kạn thực hiện xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 2,98 tiêu chí/xã). Nhờ những nỗ lực và các giải pháp quyết liệt, phù hợp, đến nay, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Bắc Kạn đã đạt được những thành tựu đáng mừng. Toàn tỉnh có 01 đơn vị cấp huyện là thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 23 xã đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 xã đạt NTM nâng cao). Số tiêu chí NTM bình quân toàn tỉnh đạt 12,45 tiêu chí/xã; số tiêu chí NTM nâng cao đạt 7,8 tiêu chí/xã. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; sản xuất phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp; nông nghiệp từng bước vươn mình từ sản xuất truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp số.

Cụ thể hóa Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Bắc Kạn ngày càng khởi sắc.

Cụ thể hóa Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Bắc Kạn ngày càng khởi sắc.

Với những nỗ lực và các giải pháp tích cực, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có chuyển biến, GRDP trên địa bàn tỉnh ước tính cả năm tăng trưởng 6,33% so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 06/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, 33/63 tỉnh, thành phố cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 117% kế hoạch; tư vấn giới thiệu việc làm đạt 125% kế hoạch; tỷ lệ giảm nghèo ước đạt 2,4%; tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo ước đạt 4,85%... Tỉnh Bắc Kạn xây dựng giải pháp phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hữu cơ, ứng dụng KH&CN tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; cơ cấu lại nông nghiệp và phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, thúc đẩy Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) phát triển…

Nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ sản xuất nhiều sản phẩm nông sản thực phẩm chất lượng cao.Nông dân mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ sản xuất nhiều sản phẩm nông sản thực phẩm chất lượng cao.

Có thể khẳng định, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã tạo bước đột phá, thúc đẩy nông nghiệp Bắc Kạn phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc.../.

Tùng Vân

Xem thêm