Xây dựng nông thôn mới ở Dương Sơn

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Dương Sơn (Na Rì) đã có nhiều khởi sắc…

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Dương Sơn (Na Rì) đã có nhiều khởi sắc…

Trong đó, sự thay đổi đáng kể nhất là về hạ tầng giao thông nông thôn; dân trí được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn ổn định, nhân dân tích cực lao động sản xuất, đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất xây dựng nông thôn mới.

ảnh: Đường vào thôn Nà Ngăm, xã Dương Sơn được người dân hiến đất, ngày công bê tông hóa sạch, đẹp
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyến đường vào thôn Nà Ngăm, xã Dương Sơn được người dân hiến đất, ngày công để xây dựng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể. Bởi vậy công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước được xã quan tâm và duy trì thường xuyên, liên tục. Những năm qua, xã đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã, ban phát triển thôn được thành lập từ những năm đầu thực hiện chương trình và thường xuyên được kiện toàn khi có thay đổi về nhân sự và luôn hoạt động tích cực, hiệu quả như tổ chức các cuộc họp, về cơ sở nắm bắt việc triển khai thực hiện. Bởi vậy, sau hơn 10 năm triển khai chương trình, bộ mặt nông thôn xã Dương Sơn đã có những chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, số các tiêu chí đã hoàn thành tăng lên. Sau hơn 10 năm nỗ lực, đến nay Dương Sơn đã đạt được 12/19 tiêu chí.

Năm 2019, Dương Sơn đề ra kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; hai thôn Nà Ngăm, Nà Cà đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Qua rà soát sơ bộ, hai thôn trên đã hoàn thành kế hoạch đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật đã đạt các chỉ tiêu: Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; tổ chức chính trị-xã hội của xã đạt loại khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình và đời sống xã hội. Như vậy, tiêu chí số 18, Dương Sơn chưa đạt chỉ tiêu 18.1 về tỷ lệ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn (hiện nay mới chỉ có 5/21 người đạt theo chuẩn quy định.

Đồng chí Hoàng Đình Phấn- Chủ tịch UBND xã Dương Sơn cho biết: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã mang lại những đổi thay rõ rệt. Điển hình như Nà Ngăm là một trong những thôn đi đầu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Người dân trong thôn rất có ý thức nỗ lực thực hiện các phong trào. Hơn 10 năm qua, thôn luôn giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, thôn luôn là khu dân cư đi đầu trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng lò đốt rác gia đình (100% hộ có lò xử lý rác thải sinh hoạt gia đình)... Năm 2019, Nà Ngăm được xã chọn làm thôn văn hóa kiểu mẫu, thôn điểm xây dựng nông thôn mới và đã đạt chuẩn theo kế hoạch đề ra.

Thời gian tiếp theo, Dương Sơn tiếp tục tăng cường các tiêu chí đã đạt, tích cực thực hiện đạt các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 18.1 của tiêu chí số 18 về cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 35% xuống còn 31,7%.../.

Tùng Vân

Xem thêm