Xây dựng mô hình điểm về bảo đảm an ninh trật tự

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chọn Công an xã Yên Thượng (Chợ Đồn) và Công an phường Phùng Chí Kiên (TP. Bắc Kạn) để xây dựng điểm về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và an ninh trật tự, văn minh đô thị. 

Ban Chỉ đạo xây dựng Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đại diện các tổ dân phố ký cam kết thực hiện. ảnh 1
Ban Chỉ đạo xây dựng Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đại diện các tổ dân phố ký cam kết thực hiện.

Việc xây dựng xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của các mô hình tại thôn, bản, huy động cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia. Trong đó, phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an xã chính quy, củng cố lực lượng Công an viên bán chuyên trách tại các thôn, bản thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Sau 3 tháng thực hiện, lực lượng Công an xã Yên Thượng (Chợ Đồn) đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền về bảo đảm an ninh trật tự được 21 lượt tại 10 thôn, có 775 lượt người tham gia. Vận động người dân giao nộp được 5 khẩu súng các loại, 70 viên đạn và 2 bẫy sắt. Công an xã Yên Thượng luôn xác định công tác phòng ngừa là biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt chú trọng phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú ý đến nội dung, hình thức và đối tượng để tuyên truyền, nhằm giúp người dân chủ động phòng ngừa.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm và quản lý chặt các loại đối tượng, nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh. Duy trì kiểm tra, củng cố chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm, kiện toàn và củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đơn vị đã phối hợp với Hội Nông dân xã xây dựng mới 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự, gồm: “Chi hội Nông dân thôn Nà Cà trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông” và mô hình “Chi hội Nông dân thôn Bản Liên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”.

Đối với việc xây dựng Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như: Tiếp tục duy trì mô hình “Hộ an toàn – tổ dân phố bình yên” và xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội…

Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hoạt động theo hướng “tự phòng vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự từ cơ sở. Hiện nay trên địa bàn phường tiếp tục củng cố, duy trì 12 tổ tự quản về an ninh trật tự; 12 tổ hòa giải; 10 đội an ninh măng non; 01 đội công tác xã hội tình nguyện và mô hình “Hộ an toàn - thôn, tổ bình yên” tại 12/12 tổ dân phố.

“Công an phường Phùng Chí Kiên điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là mô hình được triển khai đầu tháng 10/2021. Đến nay, trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội; số người nghiện ma túy giảm 5 người so với năm 2020; tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc quản lý, giáo dục người vi phạm pháp luật, tù tha 5 trường hợp trở về địa phương, tạo việc làm cho 2 trường hợp, giúp họ hòa nhập cộng đồng.

Công an phường Phùng Chí Kiên tuyên truyền tới người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự. ảnh 2
Công an phường Phùng Chí Kiên tuyên truyền tới người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Năm 2021, Công an phường Phùng Chí Kiên đã phối hợp tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở 12/12 tổ dân phố, có hơn 1.300 người tham gia. Trên địa bàn phường có 01 tuyến phố văn minh về đô thị tại tổ 5. Lực lượng Công an phường luôn đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Giữ vững lễ tiết, tác phong khi thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân. Trong năm, Công an phường đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, Chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trung tá Nguyễn Bằng Giang- Phó Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) khẳng định: Việc triển khai thí điểm xây dựng hai mô hình trên của Công an tỉnh sát với yêu cầu thực tế tại địa phương. Công an xã Yên Thượng và Công an phường Phùng Chí Kiên đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mô hình đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an.

Từ thực tế triển khai cho thấy hoạt động xây dựng Công an xã điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì lực lượng nòng cốt ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong nắm bắt địa bàn, kịp thời báo cáo để chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương./.

HV - NA

Xem thêm