Xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại tổ 17, phường Sông Cầu

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 21/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn phối hợp với phường Sông Cầu tổ chức triển khai mô hình “Khu dân cư xanh – sạch – đẹp” tại tổ 17, phường Sông Cầu. Đây là khu dân cư được thành phố lựa chọn làm điểm để phát động mô hình.
Các đại biểu và bà con tổ 17, phường Sông Cầu nhận thùng rác tại lễ phát động xây dựng "Khu dân cư xanh-sạch-đẹp"

Các đại biểu và bà con tổ 17, phường Sông Cầu nhận thùng rác tại lễ phát động xây dựng "Khu dân cư xanh-sạch-đẹp"

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ thành phố đã phổ biến các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, gia đình văn hóa, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình bảo vệ môi trường từ gia đình đến đường ngõ xóm. Từ đó nâng cao ý thức trong thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt nếp sống văn minh, quy ước, hương ước, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đại diện Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy ban MTTQ phường Sông Cầu, Ban công tác Mặt trận tổ 17 cùng ký cam kết vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

Đại diện Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy ban MTTQ phường Sông Cầu, Ban công tác Mặt trận tổ 17 cùng ký cam kết vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy ban MTTQ phường Sông Cầu cùng với Ban công tác Mặt trận tổ 17 ký cam kết tuyên truyền, vận động Nhân dân về thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Dịp này, hơn 120 hộ dân tổ 17 cũng tiến hành ký cam kết thực hiện các tiêu chí mô hình “Khu dân cư xanh-sạch-đẹp”, 15 hộ được cấp phát thùng đựng rác. Sau lễ phát động, bà con tổ 17 đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường trong khu vực./.

Xem thêm