Xây dựng mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”, “Sáng thứ Bảy vì dân”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Văn bản số 8825/UBND-NCPC ngày 28/12/2023 về việc tiếp tục triển khai một số giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.
Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện một số nội dung như: Lựa chọn một trong các mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” hoặc “Sáng thứ Bảy vì dân”. Thời gian thí điểm thực hiện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024.

Theo đó, mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” sẽ lựa chọn lĩnh vực phù hợp để thực hiện vào 30 phút đầu giờ hoặc 30 phút cuối giờ của buổi sáng hoặc buổi chiều ngày làm việc trong tuần, áp dụng 1-2 lần/tuần. Mô hình “Sáng thứ Bảy vì dân” lựa chọn lĩnh vực phù hợp để thực hiện vào 1-2 ngày thứ Bảy trong tháng./.

Xem thêm