Xây dựng chuỗi các sản phẩm du lịch khu vực ATK Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong phiên chất vấn và trả lời chất tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phát huy giá trị ATK Chợ Đồn và định hướng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng…
Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Đầu tư ngoài ngân sách là nguồn lực quan trọng để tỉnh phát triển

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Hương, đơn vị bầu cử huyện Chợ Mới và đại biểu Ma Thị Mận, đơn vị bầu cử huyện Pác Nặm về nguyên nhân số dự án đầu tư ngoài ngân sách giảm so với cùng kỳ và giải pháp để thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là các dự án về du lịch, chế biến nông - lâm sản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình khẳng định: Đầu tư ngoài ngân sách là giải pháp, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đến nay, toàn tỉnh có 178 dự án được đầu tư trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có 92 dự án đã đi vào hoạt động, chiếm 52%. Tuy nhiên có tới 21 dự án ngừng hoạt động; đối với 65 dự án đang triển khai có 28 dự án đạt tiến độ, còn 37 dự án chậm tiến độ. Có thể kể đến các dự án chậm tiến độ như: Khu dân cư Đức Xuân 4, Khu đô thị Bắc Sông Cầu, Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy…

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nguyên nhân các dự án chậm là do liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng chí đưa ra ví dụ như Dự án khu dân cư Đức Xuân 4, đây là dự án liên quan đến rất nhiều hộ dân. Hiện UBND tỉnh đang có hướng đề xuất là chuyển sang hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Còn đối với Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu và Dự án Khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy, nguyên nhân lớn là do nhà đầu tư. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản, nhiều lần làm việc trực tiếp với nhà đầu tư. Theo đó, tháng 01/2024 nhà đầu tư sẽ làm việc lại với tỉnh để triển khai đầu tư tiếp. Nếu nhà đầu tư tiếp tục không thực hiện được các cam kết và không có giải pháp khác, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án.

Ngày 28/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1335-CV/TU ngày 16/01/2023 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch, đất đai, tài chính; UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, nhằm rà soát, giải quyết tồn tại, vướng mắc và sớm đưa các dự án đầu tư ngoài ngân sách đi vào hoạt động.

UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, như: Hội nghị kiểm điểm, rà soát tình hình tổ chức lập các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh; Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Hội nghị nghe báo cáo, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án đầu tư thủy điện trên địa bàn tỉnh và các cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng dự án, từng chủ đầu tư nhằm đưa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng chuỗi các sản phẩm du lịch khu vực ATK Chợ Đồn

Liên quan đến ý kiến của đại biểu Hà Thị Khánh, đơn vị bầu cử huyện Chợ Đồn về tổ chức triển khai Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn vừa được Chính phủ phê duyệt, để quy mô các hạng mục kiến trúc gắn với bản sắc, phát triển các sản phẩm du lịch đồng bộ, xứng tầm…

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn đã được Chính phủ phê duyệt, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là bà con vùng ATK Chợ Đồn.

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ Đồn ghi rõ:

Lấy cụm du lịch trung tâm Di tích Nà Pậu là hạt nhân trong phát triển du lịch, hình thành các tuyến du lịch sau:

Tuyến du lịch nội khu: Kết nối trung tâm di tích Nà Pậu (xã Lương Bằng) với các điểm di tích trong nội bộ khu di tích: Cụm du lịch về nguồn đồi Pù Cọ; cụm du lịch lịch sử và du lịch cộng đồng Bản Ca - Nà Quân.

Tuyến du lịch nội tỉnh: Kết nối Di tích ATK Chợ Đồn với Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn) và hồ Ba Bể (huyện Ba Bể).

Tuyến du lịch ngoại tỉnh gồm: Tuyến du lịch kết nối liên vùng ATK: Định Hóa (Thái Nguyên) - Tân Trào (Tuyên Quang) - Chợ Đồn (Bắc Kạn). Tuyến du lịch kết nối Di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn với các tuyến du lịch quốc gia, quốc tế qua khu vực này, kết nối tới các điểm du lịch quan trọng của khu vực và cả nước, như: Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Vườn Quốc gia Na Hang (Tuyên Quang), Khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ), Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc), hang Pắc Bó, thác Bản Giốc (Cao Bằng) ...

Tỉnh sẽ quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực theo các nội dung được phê duyệt để đảm bảo nguồn lực về ngân sách, tận dụng các nguồn lực từ Trung ương để thực hiện các nội dung quy hoạch ATK Chợ Đồn./.

Xem thêm