Xây dựng 7 mô hình điểm "Tổ truyền thông cộng đồng"

Từ ngày 25 – 30/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm "Tổ truyền thông cộng đồng" tại 7 thôn của 7 xã thuộc các huyện: Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn.

Đây là nội dung thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025.

Xây dựng 7 mô hình điểm "Tổ truyền thông cộng đồng" ảnh 1
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông).

Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Số lượng thành viên từ 7 – 10 người, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín. Ban điều hành tối đa 03 người tiêu biểu trong số các thành viên của tổ do Hội LHPN xã đề xuất. Nguyên tắc hoạt động tự quản dựa vào cộng đồng, dân chủ, công khai, minh bạch và tình nguyện.

Tổ truyền thông cộng đồng lấy người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng thuộc địa bàn của thôn/bản nơi thành lập tổ hoặc trên địa bàn xã là đối tượng truyền thông và phải đảm bảo mỗi tháng có ít nhất 1 hoạt động truyền thông.

Một nhiệm vụ quan trọng của tổ là xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại địa phương để tuyên truyền, vận động thay đổi, giải quyết. Các thành viên trong tổ tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ trẻ em gái nói riêng; kịp thời phản ánh với ban điều hành tổ về các vấn đề phát hiện ở địa bàn.

Sau phần lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông về chủ đề "Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà"./.

Hà Nhung

Xem thêm