Xã Quân Hà phấn đấu về đích nông thôn mới

Thời gian qua, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quân Hà (Bạch Thông) tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Với sự linh hoạt, vận dụng sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, xã đang nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2021.

Đường trục thôn và liên thôn trên địa bàn xã Quân Hà đã được đầu tư cứng hóa người dân đi lại thuận tiện.
Đường trục thôn, liên thôn trên địa bàn xã Quân Hà đã được đầu tư cứng hóa.


Xã Quân Hà có tổng diện tích tự nhiên 2.013,81ha. Đời sống kinh tế của Nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Trước đây đời sống của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhiều người trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Việc huy động nguồn lực nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm gần đây, xã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Quân Hà đã tập trung phát triển giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… từ đó thay đổi diện mạo nông thôn. Con đường từ trung tâm xã đã được bê tông 11,824km, các đường trục thôn và liên thôn, bản được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện.

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 83,6% (871/1.041 nhà). Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,0%. Xã có nhiều mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững như: Cây ổi, chè, gà, cá… Thế mạnh của xã là phát triển các sản phẩm OCOP như: Cao Gắm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh; ổi Quân Hà đã thiết kế logo…

Hiện nay xã còn các tiêu chí chưa đạt như: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm. Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021, xã Quân Hà đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 5 tiêu chí còn lại.

Đồng chí Đinh Duy Tuấn- Chủ tịch UBND xã Quân Hà cho biết: Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về xây dựng nông thôn mới. Phải làm cho người dân xác định chính họ là chủ thể của xây dựng NTM thì chương trình mới thật sự thành công. Để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quân Hà có những giải pháp cụ thể, xác định những tiêu chí chưa đạt để tập trung thực hiện, khơi dậy và phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực để đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng sản phẩm chủ lực phù hợp với yêu cầu sự phát triển. Đồng thời, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.../.

Bích Ngọc

Xem thêm