Vướng mắc trong quản lý đất đai tại TP. Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong những năm qua, TP. Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh cũng như ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý đất đai, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những khó khăn, vướng mắc nhất định.
Lực lượng chức năng TP. Bắc Kạn tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ cá nhân tại tổ 11B, phường Đức Xuân (ảnh chụp tháng 6/2022).

Lực lượng chức năng TP. Bắc Kạn tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ cá nhân tại tổ 11B, phường Đức Xuân (ảnh chụp tháng 6/2022).

Ông Nông Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cho biết: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua mặc dù có nhiều cố gắng, song việc kiểm tra vẫn chưa thực hiện thường xuyên, chưa sâu sát, sự phối hợp chưa đồng bộ. Do đó, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, san ủi trái phép vẫn còn diễn ra. Cụ thể, năm 2022 đã phát hiện và xử lý 47 trường hợp vi phạm, số tiền thu phạt nộp vào ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng.

Một số khu vực đất lâm nghiệp có sự chồng chéo về bản đồ giữa đất tổ chức với hộ gia đình cá nhân. Năm 2004, thành phố được thực hiện đo đạc bản đồ và cấp giấy chứng nhận lâm nghiệp. Thời điểm lập bản đồ công nghệ đo đạc còn nhiều hạn chế, dẫn đến có sự trùng chéo trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số trường hợp giữa bản đồ và thực địa không thống nhất, còn nhiều sai sót, dẫn đến tranh chấp, đơn thư. Riêng năm 2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp nhận 127 đơn, số đơn thư trong lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ cao nhất.

Đối với một số công trình dự án đã thu hồi từ những năm trước có phần diện tích đất không sử dụng hết (đất lưu không) như: Công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn qua thành phố, công trình đường Kom Tum, công trình suối thị xã, Cầu Dương Quang… Sau khi hoàn thành công trình, các chủ đầu tư không rà soát và bàn giao cho địa phương, do đó khó khăn trong việc quản lý dẫn đến thành phố không xây dựng được phương án sử dụng đất.

Hiện nay có khá nhiều hộ lấn chiếm những phần đất lưu không này để sử dụng, mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, song một số hộ vẫn lấn chiếm sử dụng vào mục đích riêng.

Bên cạnh đó, một số công trình dự án trên địa bàn khi giải phóng mặt bằng, người dân chưa đồng thuận, do giá đất bồi thường thấp, đặc biệt là đất nông nghiệp, điển hình như việc bồi thường tại dự án Khu dân cư Đức Xuân 4. Cơ chế chính sách về tái định cư theo quy định của UBND tỉnh còn một số bất cập, do đó khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ công trình dự án…

Ông Nông Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, thời gian tới, Phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thành phố về công tác tài nguyên và môi trường. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục cấp phép san ủi, cải tạo mặt bằng để có cơ sở thống nhất thực hiện trên toàn tỉnh. Có hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục hiến đất làm đường đi chung theo Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 UBND tỉnh của hộ gia đình, cá nhân để có cơ sở thực hiện. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đất đai tại các địa phương nhằm phát hiện những sai sót để khắc phục kịp thời./.

Xem thêm