Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng công chức

BBK - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm