Video trình chiếu tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân

BBK -  Phóng sự “Phát huy nội lực, hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp bền vững”.