Tác nghiệp nơi đầu sóng, những kỷ niệm không quên

Tác nghiệp nơi đầu sóng, những kỷ niệm không quên

BBK - Tôi rất vinh dự được theo Đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân ra thăm, chúc Tết các chiến sĩ Nhà giàn DK1 dịp cuối năm 2022 đầu năm 2023. Những ngày lênh đênh trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, giây phút được ở trên Nhà giàn DK1 đã để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu đậm trong tôi.