Bài 3: Có chúng tôi canh giữ biển trời

Bài 3: Có chúng tôi canh giữ biển trời

BBK - Khi đất liền đang rộn ràng đón một cái Tết đầy đủ, sum vầy thì ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những người lính Nhà giàn DK1 đang đứng gác, canh giữ biển trời Tổ quốc…