Bắc Kạn có 02 bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Bắc Kạn có 02 bộ sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

BBK - Vừa qua, bộ sản phẩm Vicumax Nano Cucurmin của Công ty Cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà và bộ sản phẩm tinh bột nghệ của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) được Bộ trưởng Bộ Công thương công nhận đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.