Mỹ thuật Bắc Kạn nơi đất mỏ

Mỹ thuật Bắc Kạn nơi đất mỏ

BBK - Cuối tháng 8, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Văn học nghệ thuật Bắc Kạn phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh tổ chức Triển lãm Mỹ thuật. Hơn 30 bức tranh của các họa sĩ Bắc Kạn trưng bày tại Triển lãm đã để lại nhiều ấn tượng với người dân đất mỏ.