Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 07/01/2024, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ký Văn bản số 3252/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Theo thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/01/2024 và dự kiến bế mạc vào thứ Năm, ngày 18/01/2024. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

(1) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(2) Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

(3) Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xử lý một số kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách nhà nước trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

(4) Việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, Quốc hội sẽ nghỉ 01 ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội bấm nút thông qua.

Hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai lấy ý kiến tại địa phương về các nội dung nêu trên để có thông tin tham gia thảo luận, góp ý tại kỳ họp./.

Xem thêm