Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương