Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ Sáu, dự thảo Luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều.
Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng)Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng)

Sáng 09/01, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 29, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ, trong thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, hiệu quả trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Các cơ quan đã dành nhiều thời gian để thảo luận, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phương án kỹ thuật thể hiện chính sách nhằm bảo đảm cách hiểu rõ ràng, thống nhất, phản ánh đúng nội hàm từng chính sách trong dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ Sáu, dự thảo Luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều.

Báo cáo cũng nêu rõ các nội dung thống nhất theo kết luận tại Thông báo Kết luận số 3123/TB-TTKQH; một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nghe thành viên Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo làm rõ hơn một số nội dung của dự thảo Luật… Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã phát biểu kết luận về nội dung này./.

Xem thêm