Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn phúc đáp Báo Bắc Kạn

Sau khi Báo Bắc Kạn thông tin phản ánh về việc UBND huyện Ngân Sơn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi hơn 270 triệu đồng sau thanh tra, huyện Ngân Sơn vừa có Văn bản số 3260/UBND-TTr, ngày 18/11/2022 về việc phúc đáp Tòa soạn Báo Bắc Kạn. Đồng thời khẳng định đang đôn đốc xã Hiệp Lực khẩn trương kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau kết luận thanh tra của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn phúc đáp Báo Bắc Kạn ảnh 2
Đường từ Quốc lộ 279 - Khu dân cư Nà Tòng, thôn Nà Vài có chênh lệch hóa đơn buộc phải thu hồi hơn 42 triệu đồng

Ngày 10/10/2022 UBND huyện đã ban hành Kết luận thanh tra số 50/KL-UBND của UBND huyện về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của UBND xã Hiệp Lực trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng; Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020. 

Để xảy ra các tồn tại, thiếu sót, sai phạm theo kết luận thanh tra đã nêu, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo và các cá nhân được giao nhiệm vụ tại đơn vị trong giai đoạn 2016 -2020.

Nhằm thực hiện nghiêm túc việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng; Chương trình MTQG hằng năm đúng quy định, kịp thời xử lý những tồn tại, thiếu sót, sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Uỷ ban nhân dân xã Hiệp Lực thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng; Chương trình MTQG đã được nêu tại Kết Luận 50/KL-UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện đối với tổ chức, cá nhân liên quan (kể cả các cá nhân đã chuyển công tác đến các đơn vị khác).

Báo cáo thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai phạm (nếu có) theo Kết luận số 50/KL-UBND gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 25/11/2022. Giao Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/11/2022./.

Văn Lạ

Xem thêm