Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn: Triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 ảnh 1

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam để hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra.

Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết; ban hành kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của địa phương; triển khai công tác tuyên truyền, vận động các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội... góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ kết quả đã đạt được và phân tích những mặt còn hạn chế, hội nghị thống nhất đề ra nhiệm vụ công tác quý II năm 2023 gồm: Triển khai kế hoạch tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Phối hợp tốt trong thăm nắm tình hình các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo sát, kiểm tra việc làm nhà "Đại đoàn kết" từ Quỹ “Vì người nghèo”; khảo sát để xây dựng mô hình phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; kiểm tra, nghiệm thu nhà "Đại đoàn kết" tại các huyện, thành phố.

Tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Giám sát của cộng đồng” tại các huyện. Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII.../.

Xem thêm