Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng 07/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Dược Trung- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 24.759 tổ chức đảng và 106.621 đảng viên, có 22.783 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm hơn 21% tổng số đảng viên được kiểm tra. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; những việc mới, khó, phức tạp, điển hình như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 6.519 đảng viên, có 1.371 cấp ủy viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng và 2.064 đảng viên, có 771 cấp ủy viên.

Cấp ủy các cấp giám sát 12.421 tổ chức đảng và 74.697 đảng viên. UBKT các cấp giám sát 9.873 tổ chức đảng và 13.187 đảng viên. Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 tổ chức và 67 đảng viên.

UBKT Trung ương đã thành lập 19 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 09 đoàn kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng và Nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và UBKT các cấp.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương mới ban hành. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tập trung chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận. Quan tâm xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ những nơi còn thiếu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị…/.

Nông Vui

Xem thêm