Uỷ ban bầu cử tỉnh làm việc tại huyện Chợ Mới

Ngày 16/3 Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Bế Văn Toàn– Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại huyện Chợ Mới.

Ngày 16/3 Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Bế Văn Toàn– Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử huyện Chợ Mới, Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 15 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, các Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện là Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử và phân công các thành viên Uỷ ban bầu cử huyện phụ trách công tác bầu cử các xã, thị trấn.

Đi đôi với đó, tiểu ban thông tin - tuyên truyền cũng được thành lập do đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo làm trưởng ban; Tiểu ban khiếu nại tố cáo và bảo đảm an ninh trật tự về công tác bầu cử cũng được thành lập do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện làm trưởng ban. Tiếp đó là triển khai các văn bản pháp luật về bầu cử đến các thành viên của Uỷ ban bầu cử, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn.

Tuy nhiên từ ngày 01/3/2011 đến nay, Uỷ ban bầu cử HĐND huyện đã khuyết chức danh Chủ tịch Uỷ ban bầu cử do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chuyển công tác. Để bảo đảm hoạt động của Uỷ ban bầu cử, ngày 04/3/2011 UBND, Thường trực HĐND, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc đã cùng họp bàn thống nhất kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban bầu cử với nhân sự dự kiến là đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện.

Uỷ ban bầu cử tỉnh làm việc tại huyện Chợ Mới ảnh 1
Trên cơ sở cuộc họp của Thường trực HĐND huyện và Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng đại biểu giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá tới gồm có 63 đại biểu. Trong đó đại biểu dưới 35 tuổi là 10 đại biểu, đại biểu nữ là 19, đại biểu là người ngoài Đảng là 06 đại biểu. Và số lượng đại biểu giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã gồm 364 đại biểu.
Việc chia đơn vị bầu cử, ấn định số lượng đại biểu của từng đơn vị cũng đã được Uỷ ban bầu cử huyện triển khai thực hiện. Theo đó, huyện Chợ Mới có 06 đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện là 30 đại biểu. Song song với việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử của cấp huyện, UBND, Uỷ ban bầu cử huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Uỷ ban bầu cử HĐND cấp xã bảo đảm cơ cấu, thành phần và có công văn về việc lập hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, hướng dẫn kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã.
Đến thời điểm này, 100% các xã, thị trấn của huyện Chợ Mới đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, hoàn thành việc chia đơn vị bầu cử, ấn định số lượng đại biểu từng đơn vị bầu cử của địa phương và đang tiến hành lập hồ sơ người ứng cử. Tuy nhiên, việc dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử, phê chuẩn đơn vị bầu cử cấp xã, số lượng cử tri bị chậm so với kế hoạch đề ra.
Huyện Chợ Mới cũng đề nghị Uỷ ban bầu cử tỉnh cần có quy định rõ ràng, chi tiết về kinh phí phục vụ bầu cử. Thay mặt đoàn kiểm tra, giám sát đồng chí Bế Văn Toàn đã giải trình một số ý kiến Uỷ ban bầu cử huyện nêu và đề nghị UBND, Uỷ ban bầu cử huyện cần phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, giao trách nhiệm cho từng thành viên; cần sớm hoàn chỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch Uỷ ban bầu cử; Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện cần có nhiều hoạt động giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn./.

T.H-V.L

Xem thêm