Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát tại Chợ Đồn

Ngày 15/3, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Bế Văn Toàn, ủy viên Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu đã tới kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 tại Chợ Đồn.

Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập UBBC đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016 với 15 thành viên. Huyện đã chủ động đôn đốc các xã, thị trấn tiến hành thành lập UBBC theo đúng thời gian quy định. UBBC huyện đã tiến hành phân công các thành viên UBBC huyện phụ trách các xã, thị trấn. Hiện UBBC huyện đang tiếp nhận tờ trình của các xã đề nghị xem xét phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND xã ở các đơn vị bầu cử.
Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát tại Chợ Đồn ảnh 1
 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thảo luận cơ cấu, thành phần, số lượng những người ứng cử đại biểu HĐND huyện với kết quả số lượng được giới thiệu là 62 đồng chí; số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ tới là 31 đồng chí. Trên cơ sở kết quả hiệp thương, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các bước giới thiệu theo quy trình và cho các ứng viên được giới thiệu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Toàn bộ các xã cũng đã tổ chức hiệp thương và có tờ trình đề nghị phê chuẩn số đơn vị bầu cử, số đại biểu ứng cử ở đơn vị bầu cử.

UBBC huyện cũng kiến nghị với đoàn đề nghị UBBC tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính sớm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiêu kinh phí bầu cử phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; thường xuyên quan tâm hướng dẫn để bảo đảm cuộc bầu cử trên địa bàn đạt kết quả tốt đẹp.

Đoàn giám sát đã giải đáp một số ý kiến kiến nghị mà UBBC huyện đã nêu lên. Theo đó, hiện UBBC tỉnh đang đôn đốc để sớm ban hành hướng dẫn chi tiêu kinh phí phục vụ bầu cử cũng như chuẩn bị kinh phí để sớm đưa tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền tới các địa bàn. Thay mặt cho đoàn, đồng chí Bế Văn Toàn đề nghị UBBC huyện sớm xây dựng xong kế hoạch bầu cử chi tiết của huyện; huyện phải thường xuyên đôn đốc để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ kế hoạch chung của tỉnh đã đề ra./.
T.S

Xem thêm