Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, quản lý hệ thống tiêm chủng cá nhân… đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác của ngành y tế.

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, quản lý hệ thống tiêm chủng cá nhân… đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác của ngành y tế.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Hiện nay, ngành Y tế Bắc Kạn đã thực hiện khá hiệu quả ứng dụng phầm mềm tổng thể liên thông trong quản lý khám, chữa bệnh. 100% cơ sở y tế trong tỉnh đều sử dụng phần mềm này. Ứng dụng này thông suốt trong toàn tỉnh giúp việc quản lý khám, chữa bệnh dễ dàng, thuận lợi.

Trong quá trình ứng dựng CNTT, ngành Y tế tập trung vào các nội dung như: Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc, và triển khai xuống các đơn vị trực thuộc và 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn và phòng khám đa khoa. Việc triển khai đã phát huy hiệu quả trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành được thuận lợi; giảm thời gian, giám sát hiệu quả công việc, tiết kiệm văn phòng phẩm...

Với phần mềm quản lý y tế xã, phường liên thông được triển khai tới 8/8 trung tâm y tế huyện, thành phố và có kết nối tới 100% các trạm y tế trực thuộc. Khi phần mềm được triển khai, đã giúp cho ngành Y tế có thể theo dõi được toàn bộ công tác KCB cũng như hoạt động khác tại các trạm y tế. Thông qua phần mềm quản lý y tế xã, phường liên thông, giúp cho ngành quản lý tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Ngoài ra, ngành Y tế tỉnh đang triển khai hiệu quả phần mềm quản lý KCB trong khối bệnh viện; đến nay, 100% các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông dữ liệu sang cơ quan BHYT để cập nhật tự động dữ liệu theo hướng công khai về thông tin bệnh nhân, hồ sơ bệnh án (bệnh nhân bị bệnh gì, dùng các loại thuốc nào, giá của từng loại thuốc dùng cho bệnh nhân)... Qua đó, tránh được tình trạng trục lợi BHYT.

Đồng chí Nguyễn Đình Học- Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc…được triển khai quyết liệt đến các cơ sở y tế. Việc triển khai ứng dụng công nghệ tạo thuận lợi cho công tác quản lý y tế, các dịch vụ hành ngày được cập nhật, khám chữa bệnh BHYT kết nối với cơ quan giám định và thanh toán BHYT, phục vụ giám định khám, chữa bệnh có rất nhiều lợi ích như rút ngắn quy trình, giảm thời gian chờ KCB và thanh toán viện phí cho bệnh nhân. Việc ứng dụng CNTT trong KCB đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch chi phí KCB…

Trong năm 2018, huyện Ba Bể thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử”, do Sở Y tế chủ trì thực hiện từ tháng 3/2018 - 2/2019. Mục tiêu chung của dự án nhằm xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe bằng sổ điện tử, được vận hành thông suốt trên hệ thống thông tin; theo dõi chăm sóc sức khỏe toàn diện tại cộng đồng nơi thực hiện mô hình. Để đạt mục tiêu đề ra, đơn vị chủ trì dự án đã triển khai thực hiện 04 nội dung: Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý sức khỏe (sổ sức khỏe điện tử) trên phạm vi huyện Ba Bể; thu thập số liệu và nhập liệu, thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đầy đủ cho người dân xã Cao Trĩ; đào tạo, tập huấn, truyền thông; duy trì, khai thác và sử dụng. Sau 01 năm triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra: 100% trạm y tế xã, thị trấn, bệnh viện huyện được thiết lập, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng. Riêng xã Cao Trĩ, 96,76% người dân được kiểm tra, khám sức khỏe, tạo lập đầy đủ bộ hồ sơ sức khỏe điện tử, vượt chỉ tiêu đề ra. Tháng 4/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả xếp loại xuất sắc.

Ngành Y tế đã xây dựng Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Khi đề án được phê duyệt triển khai sẽ thuận lợi trong công tác quản lý khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Hiện ngành dự định triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi cá nhân có một sổ sức khỏe điện tử từ khi sinh ra, tất cả những lần khám chữa bệnh, loại thuốc đã sử dụng, bệnh án được điều trị… đều được cập nhật, mỗi cá nhân có thể tự tra cứu tình trạng sức khỏe và bác sỹ nắm được lịch sử sức khỏe của mỗi cá nhân, tuy nhiên, còn khó khăn về vấn đề kinh phí.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thêm: Thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý y tế tiếp tục được triển khai, tiến tới toàn tỉnh sử dụng bệnh án điện tử nhằm tăng cường công tác quản lý hiệu quả trên cơ sở mở rộng những phần mềm dung lượng lớn để quản lý in phim, chụp phim, đồng thời kết nối các đơn vị khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh và từ các xã, huyện, tỉnh kết nối với trung ương. Từ Sở Y tế có thể theo dõi được toàn bộ công tác KCB cũng như hoạt động khác tại các trạm y tế để có thể cảnh báo các sai sót về chuyên môn hoặc về hành chính đối với từng hồ sơ bệnh án…

Việc ứng dụng CNTT vào điều hành, quản lý chuyên môn đã giúp cho ngành thấy được hạn chế, bất cập ở từng khâu, từng bộ phận; qua đó, có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Cũng qua ứng dụng CNTT việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn có sự thống nhất, tránh được sự chồng chéo trong khâu chỉ đạo, điều hành nhằm góp phần vào việc xây dựng nền hành chính thực sự minh bạch, dân chủ./.

Hồng Hạnh

Xem thêm