UBND tỉnh tiếp tục thảo luận các dự thảo Nghị quyết và dự thảo báo cáo trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 14/11, Phiên họp UBND tỉnh tiếp tục Chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận một số dự thảo tờ trình nghị quyết, dự thảo báo cáo do các Sở: Tài Nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, để trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh Phiên họp UBND tỉnh chiều 14/11.
Quang cảnh Phiên họp UBND tỉnh 

Thảo luận về Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại biểu đề nghị cần có biểu chi cụ thể, rõ ràng để so sánh; một số đại biểu băn khoăn về định mức chi liệu đã phù hợp?

Đối với Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án xây dựng xã hội học tập và mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đại biểu đề nghị tách tên nghị quyết và thay đổi giai đoạn; xem xét điều chỉnh một số mức chi hỗ trợ cho phù hợp…

Ngoài ra các đại biểu đã thảo luận về: Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự thảo Nghị quyết quyết định biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Ý kiến các đại biểu được các đơn vị soạn thảo tiếp thu, giải trình. Các thành viên UBND tỉnh nhất trí thông qua đối với các dự thảo.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, báo cáo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng cao nhất…/.

Nông Vui

Xem thêm