UBND tỉnh họp thông qua nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 30/01, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét thông qua các nội dung trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 02/2024. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng các Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất đồng chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Dự Phiên họp còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên.

Tại Phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung nghị quyết.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/01/2024 của Chính phủ. Nội dung chính là thống nhất sử dụng ngân sách của tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang, thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Các lãnh đạo chủ trì Phiên họp.

Các lãnh đạo chủ trì Phiên họp.

Để đảm bảo đủ hồ sơ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phải trình Thường trực HĐND đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh thống nhất sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn thực hiện hoạt động đầu tư công đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tuyên Quang thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình điều hành Phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình điều hành Phiên họp.

Các đại biểu dự Phiên họp đã thống nhất và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Tờ trình, đồng thời đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản rà soát kĩ lưỡng, chu đáo các nội dung, chỉnh sửa câu từ để đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật. Qua các ý kiến tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự thảo nghị quyết để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 02/2024./.

Xem thêm