UBND tỉnh: Bàn triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chiều 21/7, UBND tỉnh tổ chức họp bàn triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Cục Thuế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

UBND tỉnh: Bàn triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ảnh 1
Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày các dự thảo, gồm: Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tờ trình đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong phần thảo luận, cơ bản các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất về nguyên tắc hỗ trợ; đối tượng được hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ; phương thức chi trả hỗ trợ... theo dự thảo kế hoạch và tờ trình. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ và đề nghị tạm đưa ra khỏi kế hoạch một số đối tượng được hỗ trợ theo dự thảo kế hoạch để chờ hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 trên địa bàn tỉnh để đề xuất đối tượng hỗ trợ theo Điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nêu cụ thể về phạm vi, thời gian, trình tự thực hiện hỗ trợ và kinh phí dự kiến báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm