UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 6/2022

Ngày 16/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 6/2022 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, xin ý kiến đóng góp vào các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng các Phó Chủ tịch Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Từ Đông Điền, cùng các thành viên UBND tỉnh.

Phiên họp đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm 6 tháng trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh đạt 3.687 tỷ đồng, đạt gần 45% kế hoạch, tăng trưởng 4,52% so với cùng kỳ năm 2021. Các địa phương của tỉnh tập trung chăm sóc, sản xuất vụ xuân, phát triển đàn vật nuôi và đẩy nhanh công tác trồng rừng năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm đạt gần 575 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 367 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch Trung ương giao, đạt 44,8% dự toán tỉnh giao và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đến ngày 15/6/2022 toàn tỉnh giải ngân được 450 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp nghe các sở, ngành báo cáo dự thảo về công tác thu chi ngân sách, tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2022, báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Thảo luận, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đưa ra giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tiếp đó, phiên họp dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét, xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh đóng góp vào các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị cơ quan soạn thảo sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và phải đảm bảo chất lượng nội dung. Các đơn vị tăng cường phối hợp hoàn thiện sớm nhất hồ sơ để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo thời gian, kế hoạch đề ra.../.

Quý Đôn - Hồng Tuyến

Xem thêm