UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 6/2022

Chiều 29/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 6/2022 để chuẩn bị các nội dung tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.

Đại biểu dự họp đã thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh như: Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo dự kiến phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới năm 2023... cùng một số tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kết luận phiên họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, đề nghị hoàn thiện trong sáng ngày 30/6. Chỉ đạo các cơ quan xây dựng dự thảo phối hợp tốt với các Ban của HĐND tỉnh trong việc hoàn thiện dự thảo đảm bảo về mặt nội dung và thời gian thực hiện theo kế hoạch./.

Qúy Đôn - Hồng Tuyến

Xem thêm