Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023):

“Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát huy truyền thống 75 năm, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Kạn luôn nỗ lực đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Xứng đáng với truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Đảng mạnh nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng. Và muốn như vậy thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”.

“Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” ảnh 1

Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, nơi cách đây 75 năm Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) đã ban hành Quyết nghị số 29/QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn luôn coi trọng và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức Đảng. Được tái lập từ năm 1997, qua 26 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của UBKT Trung ương và Tỉnh ủy, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã đổi mới phong cách, phương pháp công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục tiêu cực trong Đảng và bộ máy nhà nước, bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ do cấp ủy giao và cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 708 tổ chức đảng và hơn 3.600 đảng viên, trong đó có 1.154 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng và 30 đảng viên, trong đó có 06 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 05 tổ chức đảng và 61 đảng viên, trong đó, có 30 cấp ủy viên các cấp. Qua công tác kiểm tra, cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng; cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 145 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 81 đảng viên.

Nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, công tác giám sát được duy trì song song với công tác kiểm tra. Cấp ủy các cấp đã giám sát 376 tổ chức đảng và hơn 1.100 đảng viên; UBKT các cấp giám sát 365 tổ chức đảng và gần 500 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn, gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của cá nhân cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát

Để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó con người được xác định là yếu tố then chốt. Từ đội ngũ cán bộ còn thiếu hụt những năm đầu tái lập tỉnh, qua nhiều năm xây dựng, kiện toàn, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 772 cán bộ làm công tác kiểm tra từ cấp tỉnh đến xã. Trong đó có 70 đồng chí chuyên trách làm công tác kiểm tra các cấp và 702 đồng chí là kiêm chức, kiêm nhiệm. Gần 80% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Gần 90% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 12 lượt cán bộ, công chức được cử tham gia thi nâng ngạch kiểm tra Đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp, cử 25 lượt cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức; ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp tổ chức 25 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho hơn 1.200 lượt cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quốc phòng - an ninh...

“Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” ảnh 2

Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được quan tâm theo hướng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được quan tâm theo hướng đủ về số lượng, thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học; sâu sát, thận trọng.

Quan tâm công tác an sinh xã hội

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh còn tích cực trong công tác an sinh xã hội. Thực hiện giúp đỡ các xã còn khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, UBKT Tỉnh ủy được phân công giúp đỡ xã Lương Thượng, huyện Na Rì.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm, trực tiếp làm việc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để thăm nắm tình hình, hỗ trợ đưa ra những giải pháp để địa phương tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, UBKT Tỉnh ủy cũng đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp ngày lương, ngày công lao động để thực hiện các phần việc tại xã Lương Thượng.

“Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” ảnh 3

Cán bộ UBKT Tỉnh ủy đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ vật chất giúp xã Lương Thượng xây dựng nông thôn mới.

Mỗi năm có ít nhất một phần việc cụ thể như hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy truyền thống, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn là nhiệm vụ vẻ vang, nhưng cũng không ít khó khăn và cam go. Người làm công tác kiểm tra của Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không liêm, không chính thì không nói được người khác, càng không thể đấu tranh được với người khác. Nhiều khi còn phải đấu tranh với chính bản thân mình, giữa mặt tích cực và tiêu cực trong con người mình; phải hy sinh lợi ích cá nhân của mình để bảo vệ và giữ gìn kỷ luật và sự trong sạch.

Kiểm tra phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ khuyết điểm để đồng chí mình sửa chữa, khắc phục, lấy đó làm bài học để răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên khác, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và uy tín của Đảng.

Kiểm tra để làm rõ đúng - sai, cũng là cũng là để ngăn ngừa các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, là việc làm cần thiết để bảo vệ cán bộ cho Đảng, giữ cho Đảng được là một Đảng chân chính, cách mạng, giữ được lòng tin vững chắc của Nhân dân vào vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng.

Phát huy truyền thống 75 năm, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đang không ngừng nỗ lực đổi mới, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, cách mạng, trình độ, năng lực công tác; chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp uỷ; tích cực, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân./.

Xem thêm