Phòng, chống tác hại của thuốc lá:

Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho người trồng cây thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 06/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân xã Cao Sơn (Bạch Thông) tổ chức tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hội viên, nông dân trên địa bàn xã.
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại lớp tập huấn.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại lớp tập huấn.

Trong thời gian một ngày, hơn 40 học viên là hội viên, nông dân trên địa bàn xã đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá; các hình thức sử dụng thuốc lá; khái niệm, nguyên tắc xây dựng "chi hội nông dân không thuốc lá, thuốc lào"; Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế...

Qua buổi tập huấn góp phần giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá; từ đó mỗi thành viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và hội viên, nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá./.

Xem thêm