Tuyển sinh trẻ em khuyết tật vào năm học mới

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh trẻ em khuyết tật vào học tại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh năm học 2022-2023. Theo đó chỉ tiêu tuyển sinh mới của năm học này là 17 em, trong đó tuyển mới vào lớp 1 là 10 em; tuyển mới vào lớp tiền học đường/hỗ trợ cá nhân là 07 em.

Học sinh Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh trao phần thưởng cho các học sinh.

Đối tượng tuyển sinh là trẻ khuyết tật có khó khăn về học tập, vận động, nghe, nhìn, ngôn ngữ nhưng còn có khả năng phục hồi, có khả năng tham gia các hoạt động và ra hoà nhập.

Trẻ khuyết tật cấp tiểu học từ 6 tuổi đến 10 tuổi có khả năng tham gia các hoạt động và tự phục vụ bản thân. Trẻ nhóm lớp tiền học đường/hỗ trợ cá nhân từ 3 tuổi đến dưới 10 tuổi có khả năng tham gia một số hoạt động. Trẻ có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hình thức xét tuyển, ưu tiên trẻ là con thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Học sinh trong diện tuyển sẽ được hưởng các chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Học sinh ở xa sẽ ưu tiên được nội trú tại Trung tâm.

Hồ sơ dự tuyển nộp tại Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/8/2022./.

P.T

Xem thêm