Tuyên giáo phải thực hiện tốt vai trò định hướng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong buổi kiểm tra công tác Tuyên giáo vào sáng nay (07/11) tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn.
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong toàn xã cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng chí Chu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hoà làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Đồng chí Chu Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hoà làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo

Công tác nắm tình hình và tiếp xúc với các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện nền nếp. Việc thực hiện đọc và mua báo, tạp chí của Đảng, được thực hiện một cách nghiêm túc theo Kết luận số 29-KL/TW, số báo hiện nay Đảng ủy nhận, mua gồm: Báo Dân tộc và Phát triển; Báo Bắc Kạn, Báo Nhân dân…

Công tác khoa giáo được chú trọng. Công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đối với cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn học tập qua hình thức trực tuyến được kết nối từ xã đến huyện, tỉnh, trung ương đảm bảo theo kế hoạch…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo tại địa phương còn một số hạn chế như: Việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội chưa có nhiều đổi mới…

Tình hình an ninh trật tự tại địa phương còn nhiều diễn biễn phức tạp, công tác vệ sinh môi trường chưa thật sự đảm bảo. Đầu năm xảy ra hiện tượng thời tiết khô hạn kéo dài gây thiệt hại cho cây trồng, giá cả thị trường leo thang, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn…

Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Đồng chí Trần Thị Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả công tác Tuyên giáo xã Trung Hòa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới địa phương cần tích cực, chủ động hơn trong triển khai, thực hiện các mặt của công tác Tuyên giáo. Tuyên giáo phải làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt vai trò định hướng và thực hiện đúng phương châm “Công tác Tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”…./.

Xem thêm