Tuyên giáo phải đi trước mở đường bằng hành động thực tiễn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng nay (28/12).
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, dưới sự định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, bám sát phương châm: “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, ngành Tuyên giáo Bắc Kạn đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, như: Quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định để tham mưu ban hành các chủ trương đi vào cuộc sống; kịp thời hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn qua nhiều kênh như mạng xã hội, báo chí, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp xúc cử tri, cuộc họp, điều tra dư luận xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, làm rõ và phản hồi lại những vấn đề dư luận phản ánh; tham mưu cho cấp ủy, đề xuất chính quyền biện pháp giải quyết, định hướng dư luận.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thảo luận tại Hội nghị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” được đẩy mạnh và có sức lan tỏa, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó, 6 điển hình được cấp Trung ương biểu dương; 24 điển hình được cấp tỉnh biểu dương; hàng trăm tập thể, cá nhân được biểu dương ở cấp huyện). Đặc biệt cô giáo Nguyễn Thị Nụ, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn đã được tôn vinh trong chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình thảo luận của các đại biểu.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tiếp thu, giải trình thảo luận của các đại biểu.

Các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, cổng, Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở; qua thư điện tử, các trang fanpage, nhóm zalo; cuốn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”, hoạt động của các tổ chức đoàn thể,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Bắc Kạn. Đồng thời, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội có nơi, có lúc chưa kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế, nhất là ở cơ sở; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở cơ sở chưa được chú trọng triển khai; một số cấp ủy cơ sở thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo và hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2024.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao toàn ngành Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với những kết quả đạt được đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Đồng chí đồng thuận với những nhiệm vụ năm 2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề ra tại Hội nghị. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội để định hướng, tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Dịp này, đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngân Sơn và cá nhân đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo năm 2023./.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Xem thêm