Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023)

Tuyên giáo “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo, phương pháp làm việc…đã làm tốt sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Để kịp thời đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân với hình thức phong phú, đa dạng.

Các hội nghị theo hình thức trực tuyến được triển khai thông suốt từ điểm cầu cấp tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện và hàng trăm điểm cầu cấp xã, phường đã góp phần làm cho các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập đạt trên 98%.

Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023. ảnh 1

Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện công tác tuyên giáo năm 2023.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn toàn tỉnh, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền nội dung và tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các đề án, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Do đó, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở; Bản tin Công tác xây dựng Đảng, qua các trang fanpage, zalo; hoạt động của các tổ chức đoàn thể...

Các hội nghị học tập, triển khai nghị quyết được kết nối đến các xã, thị trấn trong toàn tỉnh. ảnh 2

Các hội nghị học tập, triển khai nghị quyết được kết nối đến các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.

Qua đó đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Nhân dân thôn Bản Pèo, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn theo dõi Hội nghị trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. ảnh 3

Nhân dân thôn Bản Pèo, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn theo dõi Hội nghị trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được cấp ủy, ban tuyên giáo các cấp quan tâm triển khai, nhất là việc sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; đánh giá những vấn đề mà thực tiễn đặt ra để qua đó nghiên cứu các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sơ, tổng kết 19 nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; quá trình sơ, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; năm 2022, tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022”.

Qua tổng kết đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, Đề án số 07-ĐA/TU, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy tiếp tục ban hành văn bản lãnh đạo…

Thường xuyên định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời định hướng dư luận, kiến nghị xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. ảnh 4

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn đội ngũ cộng tác viên; tổ chức các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội; bổ sung quy chế hoạt động, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên; thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội quan tâm hằng tháng, quý; kịp thời đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền biện pháp giải quyết, định hướng dư luận; theo dõi quá trình giải quyết của các cơ quan chức năng, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo. Đồng thời, tổ chức các Đoàn công tác đi nắm tình hình dư luận xã hội, thẩm định nội dung dư luận nêu tại các địa phương, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chuyên trách và kiêm nhiệm của tỉnh Bắc Kạn hiện có trên 880 người. Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp kết nối với điểm cầu chính Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác Giáo dục lý luận chính trị cho các đồng chí giảng viên, giảng viên kiêm chức Trung tâm chính trị cấp huyện; tổ chức 12 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Ban tuyên giáo các cấp.

Đồng thời, Ban đăng ký triển khai đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn”; hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cách thức xây dựng, tổ chức thực hiện mô hình trong từng lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận giỏi năm 2022. Qua đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo được cập nhật, nghiên cứu về những quan điểm mới của Đảng sau Đại hội XIII để vận dụng vào hoạt động thực tiễn…

Những nỗ lực của ngành tuyên giáo trong bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao khả năng dự báo… trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Xem thêm