Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023

BBK - Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023.

Xem thêm