Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”

Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện”

 
Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” ảnh 1
 
Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” ảnh 2
 
Màu áo xanh tình nguyện hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở của ĐVTN huyện Ngân Sơn

Màu áo xanh tình nguyện hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở của ĐVTN huyện Ngân Sơn

Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” ảnh 4
 
Nhiều mô hình phát triển kinh tế của ĐVTN được áp dụng KHKT vào sản xuất
Nhiều mô hình phát triển kinh tế của ĐVTN được áp dụng KHKT vào sản xuất
Tuổi trẻ huyện Ngân Sơn “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” ảnh 6
 

Thực hiện: Đình Văn 

Xem thêm