Tuổi trẻ Bắc Kạn với phong trào xung kích phát triển kinh tế

Trong năm qua, phong trào “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các chương trình trọng tâm được triển khai đạt hiệu quả tốt như: trồng rừng và ươm giống cây lâm nghiệp, hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, chuyển giao các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, dạy nghề ngắn hạn cho ĐVTN, triển khai thử nghiệm mô hình kinh tế cho ĐVTN.

Trong năm qua, phong trào “Tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các chương trình trọng tâm được triển khai đạt hiệu quả tốt như: trồng rừng và ươm giống cây lâm nghiệp, hỗ trợ ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, chuyển giao các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, dạy nghề ngắn hạn cho ĐVTN, triển khai thử nghiệm mô hình kinh tế cho ĐVTN.

Để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra, tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN vay vốn sản xuất, kinh doanh. Tính đến 30/10/2012, Đoàn thanh niên tỉnh quản lý 227 tổ TKVV, với số dư nợ là trên 138 tỷ đồng cho 5.825 hộ vay, (tăng 7 tỷ đồng so với cuối năm 2011). Từ nguồn vốn này hàng nghìn thanh niên đã mạnh dạn đầu tư vào thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, Tỉnh đoàn quản lý trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn để triển khai 35 dự án, tạo việc làm cho 88 thanh niên.

Công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho thanh niên cũng được chú trọng, trong năm 2012, BTV Tỉnh đoàn phối hợp với Ban dân tộc tổ chức 10 lớp dạy nghề ngắn hạn về kỹ thuật sản xuất phân vi sinh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây lương thực, thực phẩm cho 350 ĐVTN; 22 lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1200 ĐVTN các xã 135. Qua các lớp đào tạo ngắn hạn này, các đoàn viên thanh niên  được cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp. Các đơn vị cơ sở phối hợp mở 03 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho 125 ĐVTN.

Đến nay, toàn tỉnh có 106 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên. Điển hình là đoàn viên Hoàng Văn Tùng- Phó Bí thư đoàn xã Bằng Vân (Ngân Sơn), Triệu Văn Thạch- Phó Bí thư Đoàn xã Rã Bản (Chợ Đồn), Mã Đình Sơn- đoàn viên xã Hà Hiệu (Ba Bể)... Hiện nay, BTV Tỉnh đoàn đang chỉ đạo cơ sở đoàn triển khai thử nghiệm mô hình vay vốn không lãi suất hỗ trợ ĐVTN triển khai mô hình nuôi gà thả đồi và mô hình chăn nuôi lợn ta đem lại hiệu quả thu nhập cao, có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Có thể khẳng định rằng, trong năm qua, phong trào  “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên và vai trò của tổ chức Đoàn đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế tại địa phương./.

Phạm Ngân

Xem thêm