Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công an tỉnh vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ năm 2024.
Đại biểu được thông tin về các ngành nghề phù hợp.Đại biểu được thông tin về các ngành nghề phù hợp.

Gần 100 đại biểu được các chuyên viên tư vấn, cung cấp thông tin về chính sách hỗ trợ của pháp luật, chính sách hỗ trợ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh liên quan đến các quyền lợi của cá nhân về việc làm, hỗ trợ vay vốn, định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ học nghề; thông tin về các ngành nghề phổ biến đang có nhu cầu tuyển dụng cao…

Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân có thể nghiên cứu để áp dụng vào tình hình, điều kiện thực tế của bản thân, hoặc tìm hiểu các ngành nghề phù hợp theo học, theo làm cũng như lựa chọn tham gia vào thị trường lao động sau khi hoàn thành nghĩa vụ CAND./.

Xem thêm