Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023)

Tự hào truyền thống 75 năm Ngành Kiểm tra Đảng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -

Lê Dược Trung

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

75 năm qua là chặng đường vẻ vang, đánh dấu sự hình thành, phát triển đi lên của ngành Kiểm tra Đảng. Đối với tỉnh Bắc Kạn, sau hơn 26 năm tái lập, cùng với sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong toàn tỉnh, ngành Kiểm tra Đảng luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Một buổi họp chi bộ của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Một buổi họp chi bộ của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Từ khi thành lập đến tháng 10 năm 1948, Đảng ta chưa lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhưng Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra. Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác kiểm tra. Điều lệ Đảng đã có quy định về công tác kiểm tra và vấn đề kỷ luật của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Ban Thường vụ Trung ương đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và xuất phát từ: "Phong trào mỗi ngày một tiến lên nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ", nên ngày 16 tháng 10 năm 1948, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - đánh dấu sự ra đời và phát triển ngành Kiểm tra Đảng.

Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn báo công dâng Bác và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác của UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn báo công dâng Bác và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Bắc Kạn, khi tái lập tỉnh vào năm 1997, UBKT Tỉnh ủy lâm thời lúc đó chỉ có 7 đồng chí, dù còn muôn vàn khó khăn, thách thức về nền tảng kinh tế - xã hội, nhưng do có sự thống nhất cao, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng nên Bắc Kạn là tỉnh đầu tiên trong các tỉnh mới tái lập tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tháng 9/1997, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 1997 - 2000 với 08 thành viên. Đồng chí Nông Văn Kỉnh được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa VII.

Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, cũng như các ban, ngành khác, ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc thì cơ quan UBKT các cấp còn rất thiếu cán bộ.

Kỳ họp thứ 14 UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.
Kỳ họp thứ 14 UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Trải qua 12 nhiệm kỳ Đại hội, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đã từng bước được xây dựng và trưởng thành. Tổ chức bộ máy, hoạt động của UBKT và cơ quan UBKT các cấp không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nề nếp, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ngày càng được nâng lên. Việc triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra của cấp ủy, uỷ ban kiểm tra được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả…

Để tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó con người được xác định là yếu tố then chốt. Bộ máy ngành Kiểm tra Đảng thường xuyên được kiện toàn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hiện có 11 thành viên; UBKT các huyện ủy, thành ủy có từ 5 đến 7 thành viên; UBKT cấp xã có từ 3 đến 5 thành viên kiêm nhiệm. Đối với bộ máy chuyên trách làm công tác kiểm tra, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 03 phòng chuyên môn và 25 cán bộ, công chức, nhân viên; cơ quan UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có từ 4 - 5 biên chế.

Từ đội ngũ cán bộ còn thiếu những năm đầu tái lập tỉnh, qua 26 năm xây dựng, kiện toàn, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 772 cán bộ làm công tác kiểm tra từ cấp tỉnh đến xã. Trong đó có 70 đồng chí chuyên trách làm công tác kiểm tra các cấp và 702 đồng chí là kiêm chức, kiêm nhiệm; gần 80% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; gần 90% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp được quan tâm theo hướng đủ về số lượng, thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học; sâu sát, thận trọng.

Cùng với giải pháp về tổ chức bộ máy, từ đầu nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, UBKT cấp trên đã tăng cường việc chỉ đạo và hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp theo quy định của Đảng và đúng phương châm.

Nỗ lực của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bắc Kạn trong hơn 26 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và dành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2008, UBKT tỉnh Bắc Kạn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan UBKT Tỉnh ủy được Chính phủ nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam tặng Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006, 2008. UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng tặng nhiều Bằng khen cho UBKT Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tự hào truyền thống 75 năm ngành Kiểm tra Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của UBKT Trung ương và Tỉnh ủy, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do cấp ủy giao, góp phần đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục tiêu cực trong Đảng và bộ máy nhà nước, bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc hiện thực hóa quyết tâm chính trị “xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”./.

Xem thêm