Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Cắn

Sáng nay (12/11), đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh, huyện đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với thôn Nà Cắn, xã Nông Hạ (Chợ Mới).

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Cắn ảnh 1
Đồng chí Hoàng Lục Do, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho thôn Nà Cắn

Thôn Nà Cắn hiện có 39 hộ, 164 nhân khẩu, gồm 03 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống người dân thôn Nà Cắn ngày càng chuyển biến rõ rệt, kinh tế phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc; việc tham gia bảo vệ môi trường được tích cực thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Đến nay, thôn không còn hộ nghèo và chỉ còn 06 hộ cận nghèo; số gia đình văn hóa, đạt 34 hộ, chiếm 87,2%...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Cắn ảnh 2
Bà con thôn Nà Cắn phấn khởi đến dự ngày hội

Phát biểu chung vui với Nhân dân thôn Nà Cắn, đồng chí Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị bà con trong thôn tiếp tục tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, nhằm phát huy sức mạnh của Nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ giá, vuơn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh - sạch - đẹp, không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc, thôn tổ bình yên, xã hội an toàn.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nà Cắn ảnh 3
Nhiều tiết mục văn nghệ được bà con biểu diễn trong ngày hội, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân thôn Nà Cắn tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

Lý Dũng

Xem thêm