[Trực tiếp] Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X tiếp tục chương trình làm việc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 07/12, Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục chương trình làm việc, nghe các tờ trình, dự thảo báo cáo; lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện công tác cán bộ.

Kết thúc phiên họp chiều 07/12. Sáng mai (08/12), Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X tiếp tục làm việc theo chương trình đề ra.

17H20: Bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

>> Kết quả bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân

17H12: Chánh án TAND tỉnh Lương Văn Cường trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026.

17H06: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm. Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh gửi gắm niềm tin, kỳ vọng các đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

16H57: Thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu bầu đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

16H50: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

>> Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm

16H05: Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu

15H52: Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả thảo luận tại tổ, thông qua Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM

TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023 HĐND TỈNH KHÓA X,

NHIỆM KỲ 2021-2026

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Bà Phương Thị Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ông Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

4. Ông Lường Đức Thắng, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

5. Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

3. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

5. Bà Hà Thị Đào, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên UBND tỉnh.

6. Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên UBND tỉnh.

7. Bà Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh.

8. Ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên UBND tỉnh.

9. Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh.

10. Ông Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên UBND tỉnh.

11. Ông Nguyễn Đình Huỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

12. Ông Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên UBND tỉnh.

13. Ông Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND tỉnh.

14. Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

15. Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên UBND tỉnh.

16. Ông Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

17. Ông Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh.

15H15: Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua danh sách các đại biểu HĐND tỉnh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm dịp này, gồm 22 vị. Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, HĐND tỉnh chia 8 tổ, thảo luận trong 30 phút.

15H04: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nhận xét đánh giá và cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng, không lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của cán bộ vì mục đích cá nhân.

15H00: Các đại biểu tiếp tục chương trình làm việc.

14H42: Kỳ họp nghỉ giải lao.

14H40: Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và mua sắm thiết bị trường học cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm 2020 đến nay.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

14H30: Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với các Tờ trình: Thông qua quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022. Hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.

Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

14H25: Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung tên, loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022. Tờ trình dự thảo Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua.

Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

14H14: Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các tờ trình: Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6). Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông. Điều chỉnh tên danh mục dự án giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9). Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1).

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

14H08: Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án giao kế hoạch vốn tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của HĐND tỉnh. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9). Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 1).

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

14H05: Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phục dựng, tôn tạo một số hạng mục di tích lịch sử Đồn Phủ Thông.

Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

14H00: Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đối với Tờ trình: Ban hành quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

13H55: Đồng chí Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

Đồng chí Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế.
Đồng chí Tạc Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế.

13H44: Kỳ họp nghe đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định nội dung và mức chi khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 6).

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính.

13H40: Đồng chí Hà Thị Liễu, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, phiên làm việc chiều 07/12/2023.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, phiên làm việc chiều 07/12/2023.

13H30: Mở đầu phiên họp chiều 07/12, Kỳ họp nghe đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp). Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xem thêm