Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay (16/7), tại Hội trường tầng 1 trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Sáng nay (16/7), tại Hội trường tầng 1 trụ sở HĐND – UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác của các cơ quan liên quan; xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá IX.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá IX.

11h25: Kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

11h17: Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XIV.

Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.
Đồng chí Triệu Thị Thu Phương, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV.

11h03: Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các dự thảo nghị quyết về: Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 và quyết định biên chế công chức năm 2018. Quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

10h40: Đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội Vụ báo cáo Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tờ trình về dự thảo Nghị quyết thông qua nội dung Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức..
Đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức..

10h28: Đồng chí Lăng Văn Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Lăng Văn Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.
Đồng chí Lăng Văn Hoà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc thực hiện Dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

10h23: Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng và kết quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế- HĐND tỉnh.
Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế- HĐND tỉnh.

10h02: Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo công tác phòng chống tham nhũng và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Đồng chí Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

9h51: Đồng chí Dương Văn Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Dương Văn Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Đồng chí Dương Văn Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

9h48: Các đại biểu tiếp tục làm việc.

Đồng chí Nông Văn Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

9h31: Các đại biểu nghỉ giải lao.

9h15: Đồng chí Hà Huy Hội, Uỷ viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Hà Huy Hội, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Đồng chí Hà Huy Hội, Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9h02: Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ- HĐND ngày 11 tháng 4 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh.

8h50: Đồng chí Lý Quang Vịnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Lý Quang Vịnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền.
Đồng chí Lý Quang Vịnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền.

8h37: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm.

Trên cơ sở nghị quyết HĐND tỉnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến. Thường trực HĐND tỉnh nâng cao vai trò trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh. Công tác giám sát được triển khai đạt hiệu quả; hoạt động tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Việc giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp được duy trì kịp thời, chặt chẽ.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND cấp tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Một  số báo cáo kết quả giám sát ban hành chưa đảm bảo thời gian quy định. Còn có Tổ đại biểu chưa xây dựng chương trình giám sát năm 2018; hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng chưa được đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND thực hiện thường xuyên; một số đại biểu HĐND chưa đề xuất nội dung giám sát, chất vấn theo quy định.

6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án từ năm 2015 đến thời điểm giám sát trên địa bàn tỉnh. Giám sát việc triển khai Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp". Các ban HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát trên các lĩnh vực được phân công. Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh duy trì và thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định; tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác thông tin, phản ánh kịp thời hoạt động của HĐND trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.                                                                                            

8h27: Đồng chí Đồng Thị Vân Thoa, Phó Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả  thẩm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

8h12: Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án như: Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020. Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm”. Đề án tinh gọn bộ máy những người không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác khiếu nại tố cáo của công dân…

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Tình trạng phát phá rừng còn xảy ra, việc xử lý những tồn tại của các dự án công nghiệp còn chậm, tiến độ gieo cấy vụ xuân và trồng rừng 2018 chậm; việc giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản chưa đạt hiệu quả cao, giải quyết, xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp chưa triệt để.

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các giải pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế, phát triển sản xuất hàng hoá; xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; xử lý dứt điểm các vướng mắc của các dự án sản xuất công nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 03 – ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 91 – KH/TU ngày 31/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Nâng cao trách nhiệm của các đồng chí thành viên UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, tăng cường đi công tác cơ sở để kịp thời giải quyết những tồn tại, bức xúc, khó khăn của các địa phương.

7h44: Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo kết quả tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm.
Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, ngành nhìn chung kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,27% so với cùng kỳ. Tổng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt hơn 80 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng lúa xuân đạt 48.451 tấn, đạt 104,8% kế hoạch; cây ngô đạt 39.630 tấn, đạt 96,71% kế hoạch; cây thuốc lá ước đạt hơn 2 nghìn tấn; cây dong riềng thực hiện trồng được 1.039ha, đạt 109% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi 400ha đất trồng lúa, ngô sang các cây trồng khác, đến nay đã chuyển đổi được 515ha, đạt 129% kế hoạch; triển khai thực hiện thâm canh, bảo đảm an toàn thực phẩm với 200ha cây cam quýt và 50ha hồng không hạt; thực hiện cải tạo thâm canh 100ha chè.

Những tháng đầu năm, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Số lượng đàn đại gia súc hơn 82 nghìn con, đạt 95% kế hoạch; đàn lợn 192.142 con, đạt 94% kế hoạch; đàn gia cầm 825.273 con, đạt 96% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 2 trang trại, 01 HTX và 01 doanh nghiệp về chăn nuôi. Công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng được thực hiện tốt. Tính đến hết ngày 16 tháng 6 toàn tỉnh trồng được 2.219ha rừng, đạt 35,8% kế hoạch.

Chương trình nông thôn mới được các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay toàn tỉnh có 9 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, tăng 7 xã so với năm 2017. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện tiêu chí về môi trường, sản xuất nâng cao thu nhập. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới 2019-2020; tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ 08 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, tỉnh đã chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện các giải pháp quyết liệt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 497.576 triệu đồng, đạt 52,1% kế hoạch, tăng 5,89% so với cùng kỳ. Ngay từ đầu năm tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản, tăng cường, quản lý vốn đầu tư, thực hiện nghiêm túc việc cam kết giải ngân các nguồn vốn. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 được giao hơn 1 nghìn tỷ đồng, ước giải ngân đến ngày 30/6 được hơn 474 tỷ, đạt 30% kế hoạch.

6 tháng đầu năm, thị trường hàng hoá trên địa bàn tỉnh phát triển phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến với Bắc Kạn 6 tháng đầu năm đạt 306.313 lượt khách, đạt 61% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167,5  tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch.

Những tháng đầu năm tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2017-2018 ở tất cả các bậc học; chỉ đạo công tác ôn tập, tổ chức thi THPT Quốc gia. Ngành y tế tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Kết quả toàn tỉnh có 96 xã đạt Bộ tiêu chí về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững…

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn còn gặp những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ gieo cấy vụ xuân và trồng rừng năm 2-18 còn chậm; năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX còn nhiều bất cập. Một số cơ sở công nghiệp phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, nhiều dự án công nghiệp chậm tiến độ đầu tư. Tình hình tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ; thực trạng phát phá rừng trái phép diễn biến phức tạp…

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2018 đúng khung thời vụ; thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hoá theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai có hiệu quả đề án mỗi xã, phường một sản phẩm. Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới và có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn…

7h35: Đồng chí Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bài phát biểu nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh ta đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh diễn biến thời tiết phức tạp, nhất là đợt mưa đá lớn và gió lốc gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu của nhân dân tại các huyện Pác Nặm, Ba Bể và Chợ Đồn...Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng và an ninh được giữ vững. Bằng những giải pháp quyết liệt và sự nỗ lực của các cấp, các ngành nên chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 tăng 11 bậc so với năm 2016. Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 95,95%.

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp chưa đạt theo kế hoạch đề ra, công tác thu ngân sách còn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt thấp. Nhiều dự án công nghiệp tiến độ đầu tư chậm. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ chính quyền các cấp, sở, ngành chưa kịp thời, thiếu quyết liệt; việc thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan còn chậm; việc chấp hành kỷ cương công vụ, công chức có nơi chưa nghiêm túc. Tình trạng chặt phá rừng và vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng còn xảy ra tại các địa phương và có xu hướng gia tăng, lực lượng chức năng và các cơ quan có liên quan chậm phát hiện và xử lý kịp thời. Chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa được nâng cao. Tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp.

Trong thời gian dự kiến 03 ngày của kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến quyết định 11 nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa các quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành và chủ trương của Tỉnh ủy. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 và các năm tiếp theo.

Cũng tại kỳ họp này HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX; quyết định chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; xem xét các báo cáo công tác của HĐND, các Ban HĐND; báo cáo của Ủy ban MTQT tham gia xây dựng chính quyền và các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Kỳ họp thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư về một số vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm. HĐND tỉnh bố trí số điện thoại trực (0209.3810.779) để cử tri trong tỉnh có điều kiện trực tiếp gửi ý kiến, kiến nghị của mình đến kỳ họp. Đồng thời, kỳ họp tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ chín có nhiều nội dung quan trọng, số lượng nghị quyết phải xem xét, thông qua khá lớn, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, nêu ra các vấn đề hạn chế, chưa phù hợp hoặc các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm để UBND tỉnh và cơ quan chức năng giải trình, làm rõ từ đó thống nhất quyết định các nội dung đảm bảo đúng, phù hợp và có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đúng 7h30: Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc

Các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố.

Nhóm PVBKĐT

Xem thêm