[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 07/12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Báo Bắc Kạn tường thuật trực tiếp sự kiện này.

11H38: KỲ HỌP KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI SÁNG

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Đại biểu dự Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Chiều nay (07/12), Kỳ họp thứ 16 tiếp tục làm việc theo chương trình đề ra. Báo Bắc Kạn tiếp tục tường thuật diễn biến Kỳ họp. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

11h35: Đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp).

Đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

11H26: Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11H12: Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình gồm: Quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026. Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

Đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

10H58: Kỳ họp nghe đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các nội dung như: Báo cáo, Tờ trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Báo cáo, Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Sở Tài chính.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Đại biểu dự Kỳ họp.

10H46: Kỳ họp nghe đồng chí Lê Thị Hương, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình gồm: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Công tác năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định tạm thời biên chế công chức; phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024.

10H40: Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua 02 tờ trình gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định tạm thời biên chế công chức; phê duyệt tạm thời tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Tờ trình dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024.

Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

10H26: Đồng chí Nguyễn Văn Duyệt, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn trình bày Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024.

10H18: Kỳ họp nghe đồng chí Lương Văn Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn.

Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn Lương Văn Cường.

Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn Lương Văn Cường.

Báo cáo nêu: Trong năm, TAND hai cấp tỉnh Bắc Kạn thụ lý 1.938 vụ, việc các loại; giải quyết được 1.675 vụ, việc (đạt tỷ lệ 86,4%). Trong đó án hình sự: thụ lý 603 vụ/818 bị cáo; đã giải quyết 547 vụ/755 bị cáo (đạt tỷ lệ 90,7%); các vụ, việc dân sự (bao gồm án dân sự, hôn nhân & gia đình, lao động và kinh doanh thương mại) thụ lý 1.208 vụ, việc; đã giải quyết 1.003 vụ, việc (đạt tỷ lệ 83,03%). Án hành chính thụ lý 07 vụ, đã giải quyết 6/7 vụ (đạt tỷ lệ 85,7%). Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án: đã thụ lý 120 hồ sơ, giải quyết 119/120 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,2%). Hòa giải thành theo tố tụng 741 vụ, việc/997 vụ, việc (đạt tỷ lệ 74,3%). Hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã tiến hành hòa giải thành 170/229 đơn (đạt tỷ lệ 74,3%).

Tỷ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 6,5 vụ/1.675 vụ (chiếm tỷ lệ 0,38%, tỷ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan theo quy định của TAND tối cao không vượt quá 1,5%).

10H00: Đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác kiểm sát năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024.

Đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
Đồng chí Bàn Văn Thạch, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

9H25: Đồng chí Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh.
Đồng chí Ma Trương Thiêm, Chánh Thanh tra tỉnh.

9H15: Kỳ họp nghe đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Văn Lưu.

9H08: ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO KỲ HỌP

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp này, với vai trò, chức năng của mình, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến các báo cáo và xem xét thông qua các nghị quyết theo quy định và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đây là những nội dung rất quan trọng, nhằm thể chế thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước cử tri, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những kết quả đạt được năm 2023, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan; dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn để quyết nghị những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính căn cơ để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024.

Hai là, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới trong hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và tổ chức chất vấn đảm bảo thực chất. Tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát ngay từ đầu năm, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đột xuất thuộc thẩm quyền.

Ba là, việc ban hành, sửa đổi một số chính sách, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, chính sách mới của tỉnh cần được thảo luận, phân tích kỹ đặc điểm, tác động của chính sách, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, tham khảo các địa phương khác và khả năng cân đối nguồn lực để nghị quyết có tính khả thi.

Bốn là, một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp này là việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến của cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm để đánh giá, công khai, minh bạch trong đánh giá. Cần xem xét, đánh giá đúng thực chất về năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là dịp để người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, đối chiếu lại những việc mình đã làm với cam kết, lời hứa trước HĐND khi nhận nhiệm vụ (thực hiện được đến đâu? Được, chưa được điểm nào) để từ đó mỗi người tự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, xây dựng chương trình hành động khắc phục từ nay trở đi để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Để HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đồng chí Hoàng Duy Chinh đề nghị các cấp, các ngành cùng cử tri trong tỉnh phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh.

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, đồng chí Bí thư tin tưởng, Kỳ họp thứ 16 HĐND khóa X sẽ thành công tốt đẹp, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian còn lại của năm 2023 không nhiều, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trước mắt, quan tâm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm và an toàn.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón năm mới 2024, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cử tri, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, sớm đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

9H00: THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN MTTQ TỈNH

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trình bày Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023.

8H45: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp nghe đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Dự thảo báo cáo nêu:

Trong năm 2023, HĐND tỉnh đã tổ chức 06 kỳ họp gồm: 03 kỳ họp chuyên đề; 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; ban hành 117 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 27 cuộc khảo sát phục vụ thẩm tra 118 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh được tổ chức đảm bảo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới chương trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Dành nhiều thời gian hơn cho các phiên thảo luận tổ; nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm sự định hướng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sát với tình hình thực tiễn và cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được thực hiện thường xuyên theo luật định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đảm bảo dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm.

Trong năm, HĐND tỉnh tổ chức 02 Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công và việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức 36 cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; tập trung vào những vấn đề mà cử tri, dư luận xã hội quan tâm…

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ theo quy định. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh còn một số hạn chế như: Một số đại biểu chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND để thể hiện rõ vai trò là người đại biểu dân cử; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát, nghiên cứu tài liệu. Còn có thành viên Ban HĐND tỉnh chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp thẩm tra, khảo sát, giám sát và các hoạt động khác của Ban…

8H40: TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH BÁO CÁO

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Văn Vĩnh.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Văn Vĩnh.

Kỳ họp nghe ông Hoàng Văn Vĩnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày Báo cáo tổng hợp chung kết quả thẩm tra của 04 Ban HĐND tỉnh đối với Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

8H15: THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2023

Kỳ họp nghe đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024…

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Báo cáo cho thấy, Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khá; nông nghiệp phát triển ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo; công nghiệp – xây dựng tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi và tăng trưởng nhanh. Công tác phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19 được thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân ổn định. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Dự ước đến hết năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh đạt 8.820 tỷ đồng, tăng trưởng 6,1%. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự ước tăng trưởng 4,39%; khu vực công nghiệp - xây dựng dự ước tăng trưởng 9,9% (công nghiệp tăng 11,9%; xây dựng tăng 8,71%); khu vực dịch vụ dự ước tăng trưởng 6,09%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 16.677 tỷ đồng; GRDP bình quân trên người ước đạt 51 triệu đồng/người, đạt 102% kế hoạch, tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế dự kiến là: Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản chiếm 27%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 16%; khu vực dịch vụ chiếm 53% và khu vực thuế sản xuất chiếm 3,0%; so với năm 2022, Khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản giảm 1,9%; khu vực công nghiệp - xây dựng bằng cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng 1,1%.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 còn những hạn chế như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với kịch bản đề ra; tiến độ chi ngân sách địa phương còn chậm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt thấp, giảm so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là do sụt giảm lượng xuất khẩu hàng hóa. Số lượng doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động còn cao, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, số lượng dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới giảm mạnh so với cùng kỳ. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan có lúc chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả phối hợp chưa cao...

8h05: THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KHAI MẠC KỲ HỌP

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điểm qua những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các nội dung quan trọng mà kỳ họp sẽ xem xét.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 16 rất lớn. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp; với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, tập trung thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn.

>>[Clip] Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Phương Thị Thanh

8h00: KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA X

Quang cảnh Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Cùng dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV.

Theo chương trình, trong 2,5 ngày, Kỳ họp sẽ xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 25 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ cùng nhiều nội dung quan trọng khác... Kỳ họp cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính…

Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng 09/12.

Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục cập nhật, phản ánh các nội dung của Kỳ họp đến bạn đọc./.

Xem thêm