[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

BBK- Sáng 09/12, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11 tại Hội trường tỉnh. Báo Bắc Kạn tường thuật trực tiếp sự kiện này, mời quý độc giả cùng theo dõi.

Tin liên quan:

11h20': Kết thúc phiên Khai mạc Kỳ họp. Buổi chiều 09/12 Kỳ họp tiến hành thảo luận tại Tổ và Hội trường; thông qua một số nghị quyết.

11h14': Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang gợi ý một số nội dung thảo luận chiều 09/12.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang.

11h04': Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Xuân Thuỷ báo cáo Kết quả công tác kiểm sát năm 2022, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023.

10h56': Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

10h42': Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Trịnh Tiến Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Báo cáo và Tờ trình do Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng trình bày.

10h25': Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2023 – 2025. Tờ trình dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng.
Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng.

10h12': Đồng chí Hoàng Minh Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với các 03 tờ trình dự thảo nghị quyết Giám đốc Sở KH&ĐT vừa nêu.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 3
 

10h00': Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa trình bày các tờ trình, gồm: Tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung  một  số điều của Quy  định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. Tờ trình dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5). Tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

9h40': Kỳ họp giải lao.

9h36': Phó Trưởng ban Pháp chế Lê Thị Hương trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 4
 

9h29': Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; nhiệm vụ năm 2023.

9h12': Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất.

Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp, cá biệt có huyện mới chỉ thực hiện được 30% tổng số công trình, dự án. Về diện tích thực hiện mới chỉ đạt tỷ lệ 21,7% so với diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua. Công tác dự báo, thẩm định về diện tích của các công trình, dự án từ cấp xã đến cấp tỉnh chưa thực sự sát với nhu cầu sử dụng đất thực tế, một số công trình, dự án chưa xác định được nguồn vốn đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thu hồi đất theo quy định. Việc các địa phương còn đưa vào danh mục những dự án, công trình chưa được bố trí vốn thực hiện trong năm còn diễn ra phổ biến.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 6
 

Đoàn giám sát kiến nghị đoàn ĐBQH tỉnh có ý kiến với các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường xem xét tháo gỡ quy định chồng chéo giữa pháp luật đất đai và các văn bản pháp luật khác để thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện. HĐND tỉnh chỉ xem xét thông qua danh mục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những công trình, dự án đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý, tính khả thi theo quy định.

Đoàn giám sát kiến nghị, đề xuất các nội dung cụ thể đối với UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã nhằm thực hiện hiệu quả hơn việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong thời gian tới.

9h02': Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy chinh chỉ đạo ngay sau Kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ngành cần triển khai ngay các nghị quyết của Kỳ họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chỉ đạo ngay sau Kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành cần triển khai ngay các nghị quyết để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần sớm có giải pháp khắc phục đồng bộ, hiệu quả để bảo đảm duy trì phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng về cơ chế, chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân và an sinh xã hội; việc quản lý và sử dụng các nguồn lực đầu tư về vốn, đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp, trong đó cần quan tâm hơn đến một số vấn đề như:

Nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để có các giải pháp, chương trình, kế hoạch phù hợp, thể chế hoá vào trong các nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Tiếp tục chú trọng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai, việc quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng… theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác giám sát, quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách… Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên các lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2023 cao hơn năm 2022.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn với đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Các nội dung HĐND tỉnh bàn và những nội dung dự kiến ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm; bám sát các quy định của pháp luật và tình hình cụ thể của tỉnh, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ban hành; tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đi vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2023.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 8
 

8h50': Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh năm 2022.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 9
 

Thực hiện chủ đề năm 2022 là “Năm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội”, MTTQ các cấp đã chủ trì thành lập và tổ chức giám sát 52 cuộc. Phối hợp tham gia với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các ban HĐND các cấp, các đoàn thể, Viện KSND cùng cấp khảo sát, giám sát được 181 cuộc tại các cấp, ngành, địa phương. Ban thanh tra nhân dân giám sát được 228 cuộc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 188 công trình, dự án.

MTTQ các cấp chủ trì tổ chức 24 hội thảo phản biện xã hội vào 29 dự thảo văn bản; 01 hội nghị trực tuyến phản biện Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; gửi xin ý kiến phản biện các dự thảo 09 văn bản; góp ý vào 87 dự thảo văn bản, tổng hợp gửi trên 350 ý kiến. Các nội dung góp ý, phản biện được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan xây dựng dự thảo tiếp thu tối đa.

Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với các cấp, ngành trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND tỉnh cần bố trí thời gian phù hợp đến tham dự các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri... tại nơi mình ứng cử để nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân…

Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các cấp, ngành trong việc giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, các vấn đề cử tri và Nhân dân phản ánh, kiến nghị…

8h36': Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 10
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang.

Có 342 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan để xem xét, giải quyết.

Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp chuyên đề, 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; ban hành 83 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp được duy trì. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 22 cuộc giám sát và 11 cuộc khảo sát. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 02 phiên giải trình. Tổ chức 02 Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề theo hình thức trực tuyến với tổng số 232 điểm cầu và hơn 3.820 cử tri tham gia. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định. Trong năm 2022, đã có 7/8 tổ đại biểu tổ chức 09 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề theo kế hoạch…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, HĐND tỉnh đã đưa ra 06 nhiệm vụ trọng tâm.

8h24': Phó Trưởng ban Dân tộc Hoàng Văn Vĩnh báo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022; kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023.

Các đại biểu dự Kỳ họp.
Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các Ban HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với nhận định, đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đánh giá sâu hơn đối với những hạn chế, làm rõ nguyên nhân đối với 4 chỉ tiêu không đạt.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cần cụ thể hơn, đảm bảo sự thống nhất, đúng trọng tâm giúp các sở, ngành, địa phương có cơ sở tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung các biện pháp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 phải đồng bộ với việc giao dự toán ngân sách. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong GPMB, giải ngân vốn XDCB. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản, lâm sản.

8h14': Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trình bày Báo cáo tóm tắt của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

[Trực tiếp] Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ảnh 12
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo nêu, có 22/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,01%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,83%; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,96%; dịch vụ tăng trưởng 6,25%. GRDP bình quân đạt 46,3 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 830 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) dự kiến tăng 8% so với cùng kỳ. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 35 triệu USD (xuất siêu 11 triệu USD), đạt 140% kế hoạch, tăng 2,3% so với cùng kỳ; số lượt khách du lịch tăng 423% so với cùng kỳ…

Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tích cực triển khai. Công tác lao động, việc làm, chăm lo cho người có công, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới được các cấp, ngành tích cực thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm khoảng 2,55%...

Tuy nhiên vẫn còn 04 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch đề ra như: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm. Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh theo mức độ 4.

Một số mục tiêu chính năm 2023 được tỉnh đề ra gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7%/năm. GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 955 tỷ đồng. Phát triển mới 20 sản phẩm sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm. Tỷ lệ giảm nghèo từ 2 - 2,5%. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh tăng từ 02 bậc trở lên; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình từ 70% trở lên…

Về nhiệm vụ, giải pháp, UBND tỉnh đã xây dựng 07 nhóm giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

8h05': Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc:
 

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Diễn văn khai mạc nêu rõ: Năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, cố gắng nền kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa được tốt; việc triển khai các thủ tục đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng… chưa đồng bộ, kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân vốn đầu tư. Chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, trường đạt chuẩn quốc gia, số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế không đạt kế hoạch đề ra…

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu tích cực nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, khách quan, nhận định đánh giá đầy đủ, toàn diện và thực chất về những kết quả, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, chỉ rõ những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, địa phương để xác định các biện pháp, giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra mục tiêu nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành theo chức năng được giao chủ động nghiên cứu, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, xem xét tính khả thi, tính hiệu quả của từng nội dung trước khi quyết định, đảm bảo các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua đúng luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả…

8h00': Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X chính thức khai mạc.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, HĐNĐ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu chào cờ tại Lễ Khai mạc Kỳ họp thứ 11.
Các đại biểu chào cờ tại Lễ Khai mạc Kỳ họp thứ 11.

7h30': Kỳ họp tiến hành phiên trù bị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Quang Nhất thông qua dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp.

Quang cảnh phiên trù bị, Kỳ họp thứ 11.
Quang cảnh phiên trù bị, Kỳ họp thứ 11.

Theo đó, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, sẽ diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 09-11/12), xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các báo cáo quan trọng khác. Xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh lựa chọn các nội dung chất vấn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND tỉnh và các sở: Nội vụ; Công thương; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nông Vui - Đăng Bách - Trần Tuyến

Xem thêm