[Trực tiếp] Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ III

Sáng 29/11, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Báo Bắc Kạn đưa tin trực tiếp hoạt động này, mời quý độc giả theo dõi.

11h20': Đại hội thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và bế mạc thành công tốt đẹp. Cán bộ, hội viên phấn khởi bước vào nhiệm kỳ 2022-2027 với khí thế mới, quyết tâm giành thắng lợi đối với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

11h05': Đại hội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội:

[Trực tiếp] Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ III ảnh 1
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam khen thưởng các cán bộ có thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022.
Các cá nhân được tặng giấy khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác Hội
Các cá nhân được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

10h52': Sau Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa III bầu đồng chí Đỗ Đức Lại giữ chức danh Chủ tịch Hội; các đồng chí Dương Văn Tho, Ngô Chí Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

[Trực tiếp] Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ III ảnh 3
Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tặng hoa, chúc mừng BCH Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

10h25': Đại hội thông qua danh sách giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027, biểu quyết thông qua gồm 13 vị. Biểu quyết thông qua Điều lệ Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn khóa III gồm 13 vị.

9h50': Đại hội thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận trách nhiệm, tâm huyết…

Tham luận của các đại biểu tập trung vào công tác vận động nguồn lực phục vụ công tác nghĩa tình đồng đội; những kinh nghiệm phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội, làm phong phú nội dung hoạt động phong trào tại các địa phương. Kiến nghị Trung ương Hội tham mưu các bộ, ngành sửa đổi quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, để tạo điều kiện cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn có kinh phí hoạt động. Mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hoạt động Hội ngày một hiệu quả.

Ông Dương Văn Tho
Ông Dương Văn Tho, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn tham luận về việc huy động xã hội hóa để tập hợp nguồn lực thực hiện nhiệm vụ.
Các đại biểu tại đại hội nghe tham luận
Các đại biểu nghe tham luận về công tác xây dựng tổ chức Hội.

9h30': Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thiếu tướng Võ Sở
Thiếu tướng Võ Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí nêu bật đóng góp to lớn và quý báu của quân và dân Bắc Kạn trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực khắc phục, đạt nhiều kết quả trong các chương trình, hoạt động, đặc biệt là công tác nghĩa tình đồng đội, tham gia xây dựng và phát triển quê hương.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác Hội, thời gian tới Thiếu tướng Võ Sở mong muốn Ban Chấp hành khóa mới cùng cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn tiếp tục vượt khó, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước; động viên hội viên gương mẫu, là chỗ dựa vững chắc động viên con cháu xóa đói giảm nghèo...

[Trực tiếp] Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ III ảnh 8
Dịp này, Thiếu tướng Võ Sở trao tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và lời chúc thi đua - giành nhiều thắng lợi trong thời gian tới.

8h55': Với phương châm “Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả”, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn xác định thực hiện tốt những nhiệm vụ như:

Tập trung xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên. Trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập được 01 hội ở cấp huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao lòng yêu nước, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng trong thời kỳ mới. Vận động hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ và các đoàn thể địa phương phát động. Đặc biệt là các phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phát động nội lực, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển quỹ hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm nhiệm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tập trung xây dựng các hội, ban liên lạc và toàn Hội thật sự vững mạnh về tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội, pháp luật. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thống và nghĩa tình đồng đội, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình chính trị, kinh tế của Đảng, nhà nước, của tỉnh Bắc Kạn, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

8h45': Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 nêu rõ:

Mặc dù thiên tai, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân; song nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của BCH Tỉnh hội và nỗ lực của cán bộ, hội viên, Hội đã hoàn thành chương trình hành động mà Đại hội nhiệm kỳ II đã đề ra.

Ông Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội Trường Sơn Bắc Kạn đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm chú trọng. Quy chế hoạt động được đề ra và tuân thủ tốt. Hiện nay Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn có 442 hội viên. Cơ cấu tổ chức gồm Hội huyện Bạch Thông, Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn và 03 Ban liên lạc huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Đường ống xăng dầu Bắc Kạn. công tác phát triển hội viên dù đạt thấp nhưng đảm bảo chất lượng.

Công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống được Hội tập trung triển khai. Toàn thể cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Hội. Kiên định với quan điểm đổi mới của Đảng, nhất là trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn anh hùng năm xưa, xây dựng lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi cư trú. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tự chủ, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, nhiệm kỳ qua Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn đã vận động hội viên tham gia gửi tin nhắn “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” được 4,5 triệu đồng; tặng 02 sổ tiết kiệm cho hai hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ 01 nhà tình nghĩa cho hội viên trị giá 60 triệu đồng; tặng quà Tết và dịp 27/7 là 12 triệu đồng; vận động nguồn xã hội hóa tặng quà Tết Nguyên đán cho hội viên trị giá hơn 49 triệu đồng; phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Thầy thuốc trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, phát thuốc miễn phí cho hội viên trị giá 28 triệu đồng; thăm hỏi đồng đội ốm đau với tổng số tiền trên 46 triệu đồng; phúng viếng đồng đội và thân nhân 20,9 triệu đồng… Là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Trường Sơn Bắc Kạn đã đóng góp 5 triệu đồng xây dựng Quỹ phòng chống Covid; vận động hội viên và gia đình tích cực tham gia xây dựng Quỹ vì người nghèo tại nơi cư trú.

Hoạt động của hội đã khơi dậy truyền thống hào hùng của bộ đội Trường Sơn anh hùng, làm cho hội viên thấy được niềm tự hào, vinh dự, tiếp tục nỗ lực xây dựng Hội và vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Những kết quả hoạt động truyền thống và nghĩa tình trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn còn gặp không ít khó khăn. Việc tuyên truyền vận động các công dân đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các lực lượng hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tham gia Hội chưa đạt yêu cầu đề ra. Có những ban liên lạc sau khi được củng cố một thời gian lại giải tán, hoặc hoạt động yếu. Đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị tuổi cao, hoạt động kém hiệu quả, chưa sâu sát cơ sở nắm bắt tư tưởng của hội viên. Công tác hoạt động truyền thống có lúc còn yếu. Công tác vận động tài trợ kinh phí hoạt động còn hạn chế. Hội đối diện với nhiều khó khăn mới, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận trong khi tuổi đời hội viên ngày một cao, sức khỏe suy giảm. Từ những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc, Ban Chấp hành Hội rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

8h30': Đại hội chính thức khai mạc.

Trong không khí trang nghiêm, ấm tình đồng đội, Đại hội tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Khai mạc đại hội và thông qua báo cáo nhiệm kỳ
Ông Đỗ Đức Lại, Chủ tịch Hội Trường Sơn Bắc Kạn phát biểu khai mạc Đại hội.


8h10': Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội:

Các đại biểu tại đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Võ Sở, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Đến dự có các đồng chí: Trần Trung Kiên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể; Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tấn và sự có mặt của hơn 50 đại biểu chính thức, đại diện cho 442 hội viên Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn (Hội Trường Sơn).

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tấn và Thiếu tướng Võ Sở.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tấn và Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

7h30': Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội gồm những bài hát đi cùng năm tháng, do các hội viên thể hiện; nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, mừng quê hương đất nước đổi mới…

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Văn nghệ chào mừng
 
Các tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn biểu diễn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của đại biểu.
Các tiết mục văn nghệ do hội viên Hội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn biểu diễn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của đại biểu.
Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Đăng Bách - Văn Lạ

Xem thêm