Trồng rừng về đích trước thời gian

Thực hiện Kế hoạch trồng rừng năm 2022, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ trồng rừng.

Trồng rừng về đích trước thời gian ảnh 1
Kiểm lâm huyện Chợ Mới cấp phát cây giống cho người trồng rừng.

Năm 2022, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 4.000ha rừng. Trong đó, trồng phân tán 900ha; trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án 3.100ha. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch vốn; thiết lập các vườn ươm đảm bảo số lượng cây con đủ tiêu chuẩn trồng rừng, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng. Đồng thời, Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững các địa phương đã phối hợp với chính quyền cấp xã tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng về chính sách và lợi ích trồng rừng cũng như quy định mới về công tác trồng rừng của tỉnh đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức rà soát, thống kê diện tích khai thác trắng rừng trồng năm 2021 để chỉ đạo trồng rừng năm 2022; vận động người dân trồng các loài cây gỗ lớn xen với các loài cây gỗ nhỏ ở diện tích chân đồi, sườn đồi; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý chất lượng cây trồng lâm nghiệp.

Trong công tác chuẩn bị, Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ nguồn cây giống lâm nghiệp, không để tình trạng vận chuyển cây giống không có nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Hiện các vườn đã chủ động gieo ươm hơn 10 triệu cây giống, đáp ứng nhu cầu trồng rừng trên địa bàn. Các loài cây giống như keo, lát, quế, thông, dổi, xoan…, đều sinh trưởng, phát triển tốt, đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ trồng rừng. Các cơ sở như Vườm ươm Nà Pài, Vườn ươm Xuất Hóa (thành phố Bắc Kạn), Xí nghiệp giống cây trồng Nông Thịnh... đóng vai trò chủ lực cung cấp cây giống cho người dân trồng lại sau khai thác.

Mặc dù niên vụ trồng rừng kết thúc vào ngày 30/8, tuy nhiên, mới hết tháng 6/2022, toàn tỉnh đã trồng được 4.154ha, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng phân tán đạt 1.167/900ha; trồng rừng tập trung đạt 2.987ha (trồng lại sau khai thác là 2.703ha; trồng rừng mới là 284ha).

Các địa phương có truyền thống phát triển rừng tốt như huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì, Bạch Thông đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Theo ông Vũ Mạnh Nghĩa- Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn thì người dân đăng ký trồng rừng phân tán vượt kế hoạch (3.655/900ha) là do trồng cây phân tán có sự hỗ trợ từ nguồn vốn địa phương; còn diện tích trồng lại sau khai thác rất lớn, tuy nhiên do tự bỏ vốn đầu tư nên người dân cũng không đăng ký với cơ quan chức năng. Để thống kê diện tích, lực lượng Kiểm lâm địa bàn phải thống kê từ lúc người dân khai thác.

Thực tế cho thấy, kinh tế rừng của tỉnh đã có bước phát triển ở mức cao, người dân chủ động tự bỏ vốn để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng một cách tự giác và tích cực. Cùng với đó, kế hoạch trồng rừng hằng năm đều giảm diện tích do không còn quỹ đất trống. Do vậy, công tác trồng rừng trong những năm qua đều hoàn thành vượt tiến độ, kế hoạch.

Từ chủ trương phát triển lâm nghiệp là hướng đi bền vững, tỉnh Bắc Kạn đã xác định công tác trồng rừng đảm bảo hài hòa cả lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường sinh thái, tạo sản phẩm hàng hoá, tăng thu nhập cho người trồng rừng./.

Phan Quý

Xem thêm